Født: 26.7.1824
Død: 17.12.1907

Lord Kelvin

Lord Kelvin, eller sir William Thomson, var en av Storbritannias fremste vitenskapsmenn og oppfinnere. Han er kjent for å ha utviklet en temperaturskala der -273,15° C (-459,67° F) er det absolutte nullpunkt. Denne temperaturskalaen kalles kelvinskalaen og temperaturen måles i Kelvin (K). William Thomsen er også kjent for å ha funnet ut sammenhenger innen varmelære, som førte fram til termodynamikkens første og andre lov.

William Thomson kombinerte sine fremragende talenter som fysiker og ingeniør. Hans tidlige arbeid innebar oppbyggingen av den første telegrafkabelen på tvers av Atlanterhavet. Han ble slått til ridder for bidraget til denne fantastiske viktorianske ingeniørprestasjonen. Senere i livet ble han den aller første vitenskapsmannen som ble tatt opp i den britiske adelsstanden som baron Kelvin av Largs.

Lord Kelvin

William Thomson ble født i Belfast som på den tiden var Irlands ledende handels- og industrisentrum. Han var sønn av en professor i matematikk som underviste William og broren i de første årene. I 1832 flyttet familien til Glasgow, fordi faren hadde fått et matematikkprofessorat ved universitetet der. Da han var 10 år, deltok William på sine første timer ved universitetet. Som 17- åring begynte han på St. Peters college i Cambridge. Fire år senere gikk han ut derfra nestbest i matematikk. Snart fikk han, som 22- åring, et professorat i naturfilosofi (fysikk) ved universitetet i Cambridge. Der ble han i 53 år.

I 1852 giftet William seg med Margaret Crum, som var datter av en berømt skotsk bomullsfabrikant. Ekteskapet ble problemfylt, på grunn av Margarets ekstremt dårlige helse. Hun døde i 1870.

William Thomson fornyet fysikkundervisningen i Glasgow og introduserte et nytt system for laboratorieforskning. Han ansatte studenter til å hjelpe til med å gjøre nøyaktige målinger av materialers fysiske egenskaper. Laboratoriet hans ble snart kjent som det fremste fysikklaboratoriet i England. Ved laboratoriet laget de nøyaktige måleinstrumenter, for eksempel det marine speilgalvanometer. Dette kunne merke svake elektriske signaler gjennom veldig lange undersjøiske kabler, for eksempel mellom de britiske øyer og nord- Amerika. Som de fleste oppfinnere, tok han patent på konstruksjonen og ble rik av lisensavgiftene.

Forskningen omfattet også dannelsen av en ny type matematisk og eksperimentell fysikk som baserte seg på energikonseptet. Med loven om energiens konstans introduserte Thomson begrepet energi (kinetisk og potensiell) for det vitenskaplige samfunnet. Han formulerte også loven om spredning eller degradering av energi, noe som førte fram til termodynamikkens berømte 1. og 2. lov. På grunnlag av disse lovene beregnet han også jorda og solas omtrentlige alder. Alderen han kom frem, til sto i motsetning til det lange tidsforløpet som utviklingslæren til Charles Darwin forutsatte. Det viste seg at Kelvin tok feil, på grunn av at han ikke kjente til radioaktiviteten.

Sjøen var Thomsons store lidenskap. Inntektene hans fra telegrafinstrumentene gjorde at han kunne kjøpe en yacht, "Lalla Rookh". Denne brukte han som et flytende laboratorium for å teste flere navigeringsinstrumenter. Blant annet forbedret han sjømannskompasset og laget en innretning som kunne måle sjødybden. Mens han var på en av telegrafreisene til Madeira, møtte han Frances Blandy som bodde på øya og som skulle bli hans andre kone. Året etter, i 1874, kom han tilbake med "Lalla Rookh" og tok med seg Frances hjem til Glasgow. Hun ble hans partner gjennom årene med lykke og berømmelse som Englands ledende vitenskapsmann, og hun levde ni år lenger enn ham.

Lord Kelvin ble gravlagt i Westminster Abbey, ikke langt unna sin helt, sir Isaac Newton.

Ordforklaringer

Kinetisk energi –

Bevegelsesenergi. Det arbeidet som må til for å sette en gjenstand i bevegelse.

Potensiell energi –

Stillingsenergi. Det arbeidet som må til for å flytte en gjenstand mot en naturkraft, for eksempel tyngdekraften.

Er levert av
European Physical Society