Født: 24.12.1818
Død: 11.10.1889

James Joule

James Joule var en britisk fysiker som slo fast at ulike energiformer som mekanisk og elektrisk energi og varme, i grunnen er den samme og kan omformes til hverandre. Dette er loven om energiens bevaring.

Joule ble født i desember 1818 og bodde i Manchester, som var en travel industriby. Han var det andre av i alt fem barn av Benjamin og Alice Prescott Joule. Familien arvet et bryggeri. James skrev senere at han hadde dårlig helse fra han var fem til han var tolv. Han hadde en ryggsykdom og gikk til en som behandlet ryggproblemer, men som egentlig var en lege for hester og av og til behandlet kongelige. James og broren Benjamin gikk ikke på skolen, men fikk undervisning hjemme av privatlærere. Brødrene hang sammen hele tiden. En gang gikk de ned til et jorde i nærheten for å se på de første togene som gikk på jernbanen mellom Liverpool og Manchester. Denne hendelsen gjorde inntrykk på guttene og formet sannsynligvis deres framtidige tanker.

James Joule

Fra 1834 til 1837 fikk de to brødrene privatundervisning i grunnleggende matematikk, noe fysikk og kjemi av den kjente engelske kjemikeren John Dalton. Joules banebrytende eksperimenter begynte da han var 19 år, og de foregikk i laboratorier i huset og i bryggeriet. Laboratoriet utstyrte han for sine egne penger. Samtidig som han drev forskning i bryggeriet var han også aktiv i driften av virksomheten helt til det ble solgt.

I sine første eksperimenter begynte han å konstruere elektriske motorer. De to første motorene ble ingen suksess, men den tredje ble mye bedre. Med denne motoren utførte han en rekke eksperimenter, og til slutt viste han hvordan den gikk når den ble drevet av ulikt antall galvaniske elementer og ulike strømmer.

I 1840 publiserte han påstanden om at mengden varme per sekund som utvikles i en strømførende ledning, er proporsjonal med den elektriske motstanden i ledningen og kvadratet av strømmen.

I 1843 bestemte han mengden arbeid som trengtes for å produsere en enhet varme. Han brukte mange, stadig mer nøyaktige, metoder for å oppnå dette. Den første var ved å måle temperaturøkningen, strømmen og det mekaniske arbeidet som var et resultat av roteringen av en liten elektromagnet i vannet mellom to magnetpoler.

Joule giftet seg med Amelia Grimes fra Liverpool i 1847, men hun døde i 1854. Resten av livet bodde han sammen med sine to barn i området rundt Manchester.

I 1852 oppdaget Joule sammen med W. Thomson (senere Lord Kelvin) at når en gass utvider seg uten å utføre et ytre arbeid, synker temperaturen til gassen. Dette berømte resultatet blir kalt Joule-Kelvin-effekten. Senere ble denne effekten brukt til å lage kjøleskap.

Joule brukte alle pengene sine på forskningen. Til slutt måtte han be om støtte fra vitenskaplige forsamlinger.

Etter at hans eksperimentelle forskning var akseptert av den vitenskaplige verden, ble han valgt til det kongelige samfunn. Hans siste observasjon knyttet seg til de atmosfæriske konsekvenser av utbrudd fra vulkanen Krakatau. Etter lang tids sykdom døde han i 1889.

Navnet hans ble gitt til enheten for energi; joule.

Ordforklaringer

Galvanisk element –

Spenningskilde der kjemisk energi gjøres om til elektrisk strøm, for eksempel et batteri.

Elektromagnet –

En strømførende strømspole med en jernkjerne, som fungerer som en magnet.

Er levert av
European Physical Society