Født: -287
Død: -212

Arkimedes

Arkimedes er sannsynligvis den mest berømte greske matematiker, oppfinner og astronom fra antikken.

Fødselen hans blir oftest tidfestet til 287 f. Kr. Han ble født i Syrakus på Sicilia, som den gangen var en gresk koloni. I følge én kilde var han fattig og fra en familie med lav status, mens historikeren Plutarch fra antikken forteller om Arkimedes' familieforhold og nære forbindelse med kong Hieron 2. av Syrakus.

Arkimedes

Arkimedes tilbrakte noe tid i Alexandria for å studere matematikk. Antagelig besøkte han også Spania, men mesteparten av livet var han i Syrakus under kong Hierons styre.

Arkimedes oppdaget forholdet mellom arealet og volumet av en kule og kulas omliggende sylinder. Han er også kjent for sin formulering av det hydrostatiske prinsipp, kjent som Arkimedes' lov: "Oppdriften til et legeme som er senket ned i væske tilsvarer tyngden til den væsken som er fortrengt". Han laget pumper i mange varianter og Arkimedes' vannskrue er fortsatt i full bruk.

Krigsmaskiner etter hans konstruksjoner forsinket i stor grad at romerske styrker inntok Syrakus i 212 f. Kr. Kraftige maskiner avfyrte store steinblokker mot de romerske styrkene. Syrakus ble likevel til slutt tatt av den romerske generalen Marcellus og Arkimedes ble drept. I en av beretningene om hans død fikk han ordre fra en soldat om å følge ham til Marcellus. Arkimedes nektet å gjøre det før han hadde avsluttet det problemet han jobbet med. Soldaten ble rasende og drepte han. I følge en annen beretning var Arkimedes opptatt med noen figurer han hadde skissert i støvet, da han ble drept av en soldat som ikke visste hvem han var.

Plutarch forteller oss at Aristoteles var usedvanlig opptatt av matematikk; "…han glemte å spise og ta vare på kroppen og når han, noe som ofte hendte, ble tvunget til å bade og vaske seg, tegnet han fortsatt geometriske figurer i asken eller han tegnet linjer med fingeren i såpa på kroppen…"

Mange historier om livet til Arkimedes har overlevd, men de fleste er anekdoter som viser hvor populær den geniale oppfinneren var. Eksempler på dette er historiene om at han brukte en stor mengde speil for å brenne de romerske skipene som invaderte Syrakus, og at han sa: "Gi meg et sted å stå og jeg skal flytte jorden" etter at han hadde funnet ut hvordan en liten kraft er i stand til å flytte en stor tyngde ved hjelp av en vektstang. Historien om at han bestemte andelen gull og sølv i en ring ved å veie den i vann er sannsynligvis sann. Men historien der han hopper opp fra badet etter å ha fått ideen til loven om oppdrift og springer naken i gata, mens han roper "Eureka!" (jeg har funnet det), bør nok ikke tas alvorlig.

I antikken var Arkimedes også kjent som en fremragende astronom. Hans bestemmelse av sommer- og vintersolverv (lengste og korteste dag) ble brukt av andre astronomer i antikken.

Er levert av
European Physical Society