Født: -384
Død: -322

Aristoteles

Aristoteles var en gresk filosof og vitenskapsmann. Aristoteles ble født i 384 f.Kr. i Stagira, en liten by i Nord-Hellas. Faren hans var rettsmedisiner for Amyntas den 2., konge i Makedonia, og Aristoteles ble tidlig introdusert for gresk medisin og biologi.

Da han var 17 år, ble han sendt til akademiet i Aten, der Platon var leder. Aristoteles var Platons elev i 20 år og var interessert i alle aktivitetene ved akademiet.

Da Platon døde i 347 f.Kr. ble ikke Aristoteles valgt til ny leder, sannsynligvis på grunn av den økende antimakedonske holdningen i byen, og Aristoteles forlot Aten. Han dro til Assus i Lille-Asia etter invitasjon fra Hermeias, herskeren i Atarneus. Der ble han i tre år og var opptatt med problemer rundt praktisk politikk og også biologiske spørsmål. Aristoteles sto nær sin leder og giftet seg med hans niese Pythias. Hun ga Aristoteles en datter som de kalte opp etter moren. Pythias levde ikke lenge og etter hennes død slo Aristoteles seg sammen med Herpyllis og de fikk en sønn.

Aristoteles

På slutten av 343 f.Kr. eller i begynnelsen av 342 f.Kr. ble han spurt av Filip 2. av Makedonia om å bli privatlærer for sønnen på 13 år. Denne sønnen overtok tronen i 340 f.Kr. og er kjent som Alexander den store. Fem år senere returnerer Aristoteles til Aten og grunnla sin egen skole med navnet Lyceum. Der underviste han og ledet arbeidet til flere filosofer og naturvitere. Under Aristoteles ledelse ble det satt i gang mye utforsking på mange ulike kunnskapsområder. Da nyheten om Alexanders død nådde Aten i 323 f.Kr., ga dette støtet til en antimakedonsk revolusjon, og Aristoteles ble anklaget for gudløshet. Han rømte til Chalcis, der han året etter, i en alder av 62 år, døde av en magesykdom.

Vi har lite sikker innformasjon om Aristoteles privatliv. Det vi vet, er at han var en mann med sterke meninger og at han hadde omsorg for sin kone og sine to barn. Ved sin død lovet han frihet til flere av slavene sine. I følge noen kilder var han ikke veldig kjekk, men han var elegant, særlig i klærne.

Interesseområdene hans var mange; metafysikk, logikk, etikk, biologi, psykologi, fysikk, kosmologi, zoologi, litteraturteori og politikk. I følge hans naturteori samhandler de enkelte substansene på ulike måter med hverandre og forårsaker at objekter får ulike egenskaper, som stoff, mengde, kvalitet, tid, stilling og mulighet for handling. Aristoteles utviklet et eksistenshierarki som starter med de fire elementene jord, luft, ild og vann og som videre utgjør mer sammensatte substanser. Aristoteles jobbet særlig med spørsmålet om elementenes forandring; om ett element kan bli til et annet.

Aristoteles originale verker er tapt, men de upubliserte manuskriptene ble samlet og bevart. Tekstene ble skrevet som dialoger eller andre litterære former. Mange filosofiske bevegelser var basert på hans ideer.

Aristoteles har mer enn noen annen tenker lagt grunnlaget for Vestens intellektuelle historie. Han var opphavet til et filosofisk og vitenskaplig system som preget både kristen og muslimsk tenkemåte helt fram til slutten av 1700-tallet. Han ville gjenreise fornuften som en metode for å oppnå kunnskap om denne verden – i motsetning til Platons virkelighetsfjerne rasjonalisme.

Ordforklaringer

Metafysikk –

Læren om og undersøkelsen av det virkeliges egentlige natur og tingenes innerste sammenheng. (Kilde: Cappelens ettbinds leksikon)

Kosmologi –

Læren om universet sett som et hele, slik det var i fortiden, hvordan det er nå, og hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. (Kilde: Cappelens ettbinds leksikon)

Zoologi –

Vitenskapen om dyr.

Nettressurser

(en.wikipedia.org)

Er levert av
European Physical Society