Født: 12.5.1910
Død: 29.7.1994

Dorothy Crowfoot Hodgkin

Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin var en berømt krystallograf og fysikalsk kjemiker. Hun fikk nobelprisen i kjemi i 1964 for sin bestemmelse av strukturen til penicillin- og vitamin B12-molekyler ved hjelp av røntgenstrålingsteknikk. I 1969 fant hun også den kjemiske strukturen til insulin.

Det er vanskelig å overvurdere betydningen av hennes oppdagelser. Penicillin var en av de tidlige antibiotikaene som dreper bakterier og forhindrer betennelse. Vitamin B12 er viktig i behandlingen av pernisiøs (ondartet) anemi (blodmangel). Hormonet insulin kontrollerer nivået av glukose i blodet og det er nødvendig for diabetikere å få dette tilført. Men hvordan kan krystallografi analysere strukturen til så små komponenter som molekyler? Svaret er at når røntgenstrålene går mellom penicillinkrystallenes atomer, blir de spredt av elektronene som omgir atomene, og de reflekteres i ulike vinkler. Brytningsmønsteret som dannes blir nedtegnet på en fotografisk plate. Ved å dirigere røntgenstråler fra alle mulige vinkler kan man oppnå elektrontetthetskart. Ut fra matematiske beregninger av disse dataene kan man finne molekylstrukturen.

Dorothy Crowfoot Hodgkin

Dorothy Crowfoot ble født i Kairo i Egypt, som da var under britisk styre. Faren hennes var en fremstående arkeolog, som arbeidet for undervisningsministeren i Kairo. Mora hennes var en talentfull amatørbotaniker og en ekspert på koptiske (egyptiske) tekstiler. Dorothy var 4 år da den 1. verdenskrig brøt ut. Sammen med sin yngre søster ble hun sendt til trygghet hos sin farmor i England.

Dorothy ble fascinert av krystaller mens hun ennå gikk på skolen. Foreldrene hennes oppmuntret interessen hennes, og de introduserte henne for A.F.Joseph som var en jordkjemiker. Han ga henne en boks med reagenser og mineraler og viste henne hvordan man kunne analysere disse mineralene. Etter å ha fullført skolen, begynte Hodgkin på Sommerville College for kvinner ved universitetet i Oxford. Tanten hennes, Dorothy Hood, støttet henne økonomisk. I 1932 fikk Hodgkin et lite stipend som gjorde at hun kunne arbeide ved universitetet i Cambridge sammen med den kjente fysikeren J.D.Bernal. Der startet hun forskningen på steroler ved hjelp av røntgenkrystallografi. Hun tok doktorgraden i 1937 på analysen av kolesteroljodid. Det meste av yrkeslivet hennes var hun ved avdelingen for mineralogi og krystallografi i Oxford.

Dorothy var en enestående person. Hun viste en unik kombinasjon av utrolig mildhet, fremragende dyktighet og en jernvilje til å forstå og løse vitenskaplige problemer. En av vennene hennes kalte henne det milde geni.

I 1934, mens hun fortsatt var ung, fikk hun diagnosen revmatisk leddgikt i en svært alvorlig variant. Hendene og føttene hennes ble gradvis stygt forkrøplet. Likevel fortsatte hun å jobbe med små detaljer med stor nøyaktighet. Da hun var 27, møtte hun Thomas Hodgkin, som var historiker og en varmhjertet mann med mye humor. De giftet seg i 1937. Paret fikk tre barn. Dorothy kunne lett hvor som helst skifte fra dyp konsentrasjon om en beregning til samtale med et barn. En historie forteller at når sønnen Luke begynte med fiolintimer og ønsket at mora skulle være med på den første timen, forkortet Dorothy et bevilgningsmøte med en representant for en Rockefellerstiftelse. Vedkommende ble sjarmert.

I 1965 fikk Hodgkin Meritordenen som hun mottok under en privat audiens med dronning Elisabeth. Margaret Thatcher, som var hennes tidligere student, inviterte henne noen ganger til lunsj der de diskuterte politiske problemer.

Dorothy gikk av i 1977. Selv om hun var bundet til rullestolen, fortsatte hun å reise på vitenskaplige konferanser og fredskonferanser. Hun gledet seg over ni barnebarn og tre oldebarn. Hun døde hjemme i 1994.

Ordforklaringer

Krystallograf –

En som studerer vitenskapen om krystallene.

Fysikalsk kjemi –

En gren av kjemien som inneholder fysikk (eks. atomer og molekylers oppbygging og struktur, termodynamikk).

Reagens –

Stoff som fremkaller en kjemisk reaksjon.

Sterol –

Alkoholforbindelse som finnes i planter og dyr i ulike former.

Mineralogi –

Vitenskapen om mineralene (bergarter og jordarter som finnes i jordskorpen og på jordoverflaten).
Er levert av
European Physical Society