Født: 8.11.1656
Død: 14.1.1742

Edmond Halley

Edmond Halleys berømmelse skyldes først og fremst kometen som er oppkalt etter ham, men han arbeidet også innenfor mange andre vitenskapsområder.

Halley ble født i Shoreditch, som på den tiden var en landsby i utkanten av London. Faren var ganske velstående med egen eiendom og i såpekokerbransjen. Dessverre ødela den store brannen i 1666 mye av eiendommen hans. Unge Halley var flink i matematikk på skolen, og han var interessert i astronomi. Hans første utfart som 20-åring var til St. Helena der han observerte planeten Merkurs bevegelse over solskiven. Han laget også en oversikt over posisjonen til 360 stjerner. Arbeidet hans var så imponerende at han ble valgt til medlem av det kongelige samfunn da han var 22 år.

Edmond Halley

Halley var en venn av den geniale Isaac Newton og inspirerte han. Til og med var det Halley som betalte for utgivelsen av Newtons berømte Principia.

Halley giftet seg med Mary Tooke og de levde godt sammen i 55 år.

I 1684 ble faren funnet myrdet, og det ble dessverre rettslige problemer mellom Halley og farens andre kone.

Halley var litt av en personlighet. Det blir sagt at han drakk konjakk og bannet som en sjøkaptein. Han fikk vanskeligheter fordi hans religiøse oppfatninger var forut for hans tid. Resultatet var at karrieren hans gikk tregt. Likevel holdt han seg til faget og gjorde noen oppdagelser angående tidevannet, jordas alder, jordmagnetismen og – selvfølgelig – kometer.

I 1705 ga Halley ut en bok der han forutså at 53 år senere skulle en lysende komet dukke opp igjen. Dette objektet hadde tidligere blitt sett i 1531, 1607 og 1682. Halley brukte Newtons gravitasjonslov for å beregne dette. Observasjonen av kometen, etter at Halley var død, viste at Newtons lov gjaldt over veldig store avstander og at kometer virkelig gikk i baner rundt sola.

Da Halley i 1720 var 64 år, ble han kongelig astronom som den andre i denne stillingen. Han begynte med en gang å lage veldig nøyaktige observasjoner av månen. Tanken var å lage posisjonstabeller som kunne hjelpe sjøfolk til å finne ut hvor de var på havet. Disse målingene fortsatte i 20 år. Men det viste seg at en metode som brukte klokke, ga bedre resultater for navigering.

Edmond Halley var en bemerkelsesverdig mann. Ikke bare var han astronom, han laget også dykkeutstyr, var interessert i arkeologi og utarbeidet til og med et grunnlag for livsforsikring.

Ordforklaringer

Newtons gravitasjonslov –

Newton fant at alle legemer tiltrekker hverandre med gravitasjonskrefter og formulerte et matematisk uttrykk som beregner disse gravitasjonskreftene. Det matematiske uttrykket kalles Newtons gravitasjonslov.
Er levert av
European Physical Society