Født: 9.9.1737
Død: 4.12.1798

Luigi Galvani

Luigi Galvani var en italiensk anatom, fysiolog og fysiker. Han er berømt for sitt arbeid rundt oppdagelsen av elektrisitet i dyr, noe som fikk Alessandro Volta og andre fysikere til å oppdage elektrisk strøm.

Galvani ble født 9. september 1737 i Bologna. Han studerte ved universitetet her. Etter at han var ferdig med studiene tok han doktorgrad i 1759 med en avhandling om oppbygningen og utviklingen av bein i mennesker. Galvani delte de første årene av karrieren sin mellom medisinsk og kirurgisk praksis, anatomisk forskning og forelesning i medisin. Samtidig begynte han å følge forelesninger i elektrisitet som fysikeren og anatomen Galeazzi holdt. Det ser ut til at Galvani ikke bare var interessert i elektrisitet – professoren hadde nemlig en vakker datter som het Lucia! Galvani forelsket seg i henne og de giftet seg i 1762. Like etter ble han foreleser i anatomi.

Luigi Galvani

I 1772 ble Galvani president i vitenskapsakademiet i Bologna. Selv om den tidlige vitenskaplige forskningen hans dreide seg om anatomiske emner, som ørets oppbygning og bihulene i nesa, begynte han senere å eksperimentere innen elektro fysiologi. Ved å bruke statisk elektrisitet som var lagret i Leidenglass, stimulerte han muskelkontraksjoner i døde dyr. Tilsvarende oppdaget han at å røre en frosk med et metallinstrument under et tordenvær gjorde at musklene i frosken trakk seg sammen. Galvani konkluderte (feilaktig) med at elektrisiteten var forårsaket av kontraksjonen, og at den kom fra dyrets muskel- og nervevev.

Publiseringen av denne effekten vekket interesse hos Alessandro Volta, en fysikkprofessor ved universitetet i Pavia. Han gjorde sine egne eksperimenter og viste at Galvani tok feil. Kilden til elektrisiteten var kontakten mellom ulike metaller gjennom dyrets kroppsvæsker. Men i mange år ble den elektriske strømmen kalt galvanisk elektrisitet, og Galvanis navn ble gitt til "galvanometer", som er en innretning som måler strøm. Navnet finner vi også i galvanisering, som er prosessen der stål blir dekket med et lag med sink eller andre metaller.

I de siste årene han levde opplevde han mye motgang. I 1790 døde hans elskede kone, og noen år senere mistet han stillingen ved universitetet, fordi han nektet å sverge troskap til Napoleons republikk i sør-Alpene. Han døde 6. desember 1798 i Bologna i fattigdom og sorg. Han ble gravlagt i Corpus Domini kirken ved siden av hustruen. Alle i Bologna som beundret Luigi Galvani som en stor vitenskapsmann og en dyktig lege, sørget over ham.

Ordforklaringer

Anatomisk forskning –

Forskning som gjøres rundt oppbyggingen av organismer (planter, dyr osv.)

Kirurgisk praksis –

Den delen av legevitenskapen som driver med operasjoner og behandling av sår.

Elektrofysiologi –

Studiet av elektriske impulser i nervesystemet til levende organismer.
Er levert av
European Physical Society