Født: 15.2.1564
Død: 8.1.1642

Galileo Galilei

Galileo Galilei var en italiensk matematiker, fysiker og astronom, som blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.

Galileo ble født 15. februar 1564 i Pisa. Faren, Vincenzo Galilei, kom fra en god, men ikke rik familie. Mora, Giulia Amananti, var en bitter og skrikende kvinne som mente at hennes adelsbakgrunn ga henne rett til å ha en bedre levestandard enn det mannen klarte å skaffe. Det var aldri nok penger til den stadig voksende familien. De hadde seks barn og Galileo var den eldste.

Med farens hjelp ble unge Galileo flink til å spille lutt og orgel. Etter mange privattimer hadde Vincenzo gitt sønnen den opplæringen han kunne gi, og formell utdanning var neste steg.

Galileo Galilei

Mest sannsynlig fikk Galileo deler av forberedelsen til universitetet ved Vallombrosa kloster. Etter fire år der var han som femtenåring from og ensrettet og erklærte at han ville bli munk. Men faren bestemte seg for å flytte han fra innflytelsen fra munkene. Kanskje var det fordi han ønsket at sønnen skulle ha en vanlig inntekt, at han bestemte at han skulle bli lege. I 1581 befant derfor Galileo seg ved universitetet i Pisa der han studerte medisin. Men det varte ikke lenge. Matematikk fascinerte ham mer og mer, og han hadde mistet interessen for medisin.

En gang han var i katedralen i Pisa, observerte Galileo en lampe som svingte og la merke til at tiden det tok å fullføre svingningen ikke var avhengig av svingradien. Senere bekreftet han denne observasjonen og la fram ”pendelens prinsipp”. Denne oppdagelsen ledet fram til bruken av pendler i klokker.

Han forlot universitetet uten noen grad våren 1585, men kom tilbake da han ble professor i matematikk. Galileos arbeid her endte etter tre år, sannsynligvis fordi han åpenlyst gikk til angrep på ulike aristoteliske syn på fysikken. Dette gjorde at han ble upopulær blant kollegaene som oppfattet han som aggressiv.

Han underviste i Padua fra 1592 og framover. Her laget Galileo det astronomiske teleskopet som han brukte da han oppdaget kratre på månen, solflekker, Venus sine faser og satellittene til Jupiter. Han viste at melkeveien består av stjerner. De astronomiske observasjonene hans fikk ham til å støtte Kopernikus’ teori om at planetene beveger seg rundt sola, og at jorda ikke er sentrum i universet. Dette sto i konflikt med læren til den katolske kirken. Galileo måtte trekke resultatene sine tilbake og ble satt i husarrest i de siste åtte årene han levde.

Bortsett fra mange turer til Roma og Venezia, bodde og arbeidet Galileo for det meste i Pisa, Firenze og Padua. Han fikk to døtre og en sønn. Han var en mann som aldri nølte med å si seg uenig. I 1992 innrømmet kirken formelt feilen de hadde gjort ved å fordømme Galileo.

Galileos viktigste verk var "Dialog angående de to viktigste verdensbildet, det ptolemeiske og det kopernikanske" (1630) og "Dialog angående to nye vitenskaper" (1638).

Ordforklaringer

Det ptolemeiske verdensbildet –

En forestilling om at jorden står i ro og at solen, månen og planetene kretser rundt jorden. Stjernene er festet til et kuleformet skall som roterer rundt jorden en gang i døgnet. (Er blitt erstattet av det kopernikanske verdensbildet.)

Det kopernikanske verdensbildet –

En forståelse av at jorden og plantene går i bane rundt solen i tilnærmet sirkelformede baner (elipser). En gang i døgnet dreier jorden seg om sin egen akse, og månen beveger seg rundt jorden. (Rådende vitenskaplig verdensbilde.)
Er levert av
European Physical Society