Født: 10.5.1788
Død: 14.7.1827

Augustin Jean Fresnel

Begrepet "fresnellinse" betyr en linse med en trinnvis overflate. En slik linse blir særlig brukt i fyrtårn og lyskastere for å konsentrere lyset i en ganske tynn stråle. Det ville vært nærmest umulig å lage en stor fyrtårnlinse av en vanlig glasskive, fordi den ville blitt for tykk og dermed for tung. En fresnellinse kan lages av små elementer som samlet utgjør hele linsen. En slik linse ble først designet av den berømte franske fysikeren Augustin Jean Fresnel som studerte lysets egenskaper og utviklet lysbølgeteorien.

Fresnel ble født i Broglic i Normandie i 1788. Faren, Jacques Fresnel, var en suksessrik arkitekt. Mora, Augustine Mérimée, var en høyt utdannet kvinne og datteren til en adelsmann. Fresnel tilbrakte barndommen i Mathieu i nord- Caen. Det blir sagt at han i tidlig alder var sen med å lære språk og at foreldrene bestemte at de skulle gi han undervisning selv fram til han var 12 år. Da begynte han på sentrumskolen i Caen. Mens han gikk på skolen, ble det tydelig at Augustin hadde det som skulle til for å bli ingeniør. I 1804 begynte han ved École Polytechnique i Paris og to år senere ved École des Ponts et Chaussées. Etter å ha studert der i to år og i tillegg hatt et år med praktisk ingeniørerfaring, begynte han karrieren som sivilingeniør.

Augustin Jean Fresnel

I 1812 ble Fresnel sendt til Nyon i Frankrike for å hjelpe til med den keiserlige jernbanen som skulle forbinde Spania med Italia. I 1814 ble han opptatt med optikk og behandlet lysbølgehypotesen. Han arbeidet med interferens og diffraksjon av lys og laget mange innretninger som ga interferenseffekter. Et eksempel er fresnel-biprismet som er et enkelt prisme som er laget av to identiske prismer med endeflatene mot hverandre. Hvis man holder dette mot en lyskilde sprer det strålen i to deler, noe som kan skape interferenskanter. I dag blir fresnelprismet brukt i fyrtårn, billykter og prosjektører.

Fresnel vokste opp under den franske revolusjon, men innen han var ferdig ingeniør var Napoleon sendt i eksil og Louis 18. hadde inntatt tronen. Da Napoleon i 1815 uventet kom tilbake til Frankrike fra Elba, mistet Fresnel jobben, siden han var tilhenger av monarki. Han ble arrestert og sperret inne i hjemmet sitt i Normandie. Der brukte han tiden på optiske eksperimenter og lysbølgeteorien.

Napoleon ble ikke sittende lenge og Fresnel kom snart tilbake i statstjeneste.

Fresnel fikk mange æresbevisninger for sitt vitenskaplige arbeid. I 1823 ble han valgt til vitenskapsakademiet, og i 1825 fikk han Rumford-medaljen fra det kongelige samfunn.

Fresnel hadde dårlig helse, og etter 1824 ble den verre og verre. Etter som han følte at døden nærmet seg, vendte han seg til religion og trakk seg tilbake til et nøysomt liv der han holdt seg unna fornøyelse og underholdning. Han arbeidet til han ble helt utmattet.

Fresnel ble av vennene sett på som en reservert, mild og vennlig person. Han giftet seg aldri og døde av tuberkulose i Ville D’Avray da han var 39 år.

Er levert av
European Physical Society