Født: 5.9.1766
Død: 27.7.1844

John Dalton

John Dalton var en av grunnleggerne av atomteorien. Hans atomteori tok utgangspunkt i at all materie er bygd opp av en kombinasjon av atomer. Atomene til de ulike grunnstoffene har ulik vekt og egenskaper. Både kjemi og fysikk har blitt fullstendig forandret av Daltons arbeid. Hans navn blir også husket i forbindelse med fargeblindhet, såkalt daltonisme. Både Dalton og broren var fargeblinde, og han var den første som beskrev dette fenomenet i verket "Ekstraordinære fakta om fargesyn".

John Dalton ble født i landsbyen Eaglesfield i Cumbria. Han var det tredje av seks barn til en vever som var kveker. Faren registrerte ikke datoen for når sønnen ble født. John fikk opplæring ved landsbyskolen fram til han var 11, men stort sett var han selvlært. Da han bare var 12 år, startet han å undervise selv på skolen og etter to år ble han med sin eldre bror som assistent på en skole i Kendal. Hans rike venn og lærer, kveker Robinson, oppmuntret hans interesse i meteorologi, og fram til han døde skrev han en dagbok med værobservasjoner.

I 1793 flyttet Dalton til Manchester og ble lærer i matematikk ved New College Presbyterian Institute.

John Dalton

I 1794 ble han valgt til det litterære og filosofiske samfunn i Manchester der de fleste av artiklene hans ble lest. Etter seks år sa han opp fra colleget og arbeidet som privatlærer for å ha et levebrød og for å sørge for sin egen forskning.

Ved å studere de fysiske egenskapene til atmosfæren og andre gasser, kom han fram til loven om partielltrykk i en gassblanding (Daltons lov). Han hevdet at luft er en blanding, ikke en forbindelse, der ulike gasser utøver et trykk på veggene i en beholder uavhengig av hverandre.

Som nevnt tok hans atomteori utgangspunkt i at all materie er bygd opp av en kombinasjon av atomer. Atomene til de ulike grunnstoffene har ulik vekt og egenskaper. Han presenterte en liste over atomvektene (mange ble forbedret senere). Dalton konkluderte med at kjemiske forbindelser av ulike grunnstoff besto av ulike atomer som gikk sammen i bestemte enkle antall for å danne sammensatte atomer (nå kalt molekyler). Dalton brukte runde kuler som representerte atomer og molekyler som det fortsatt ofte gjøres i dag.

Etter at han hadde laget sin atomteori, ble Dalton tilbudt nominasjon til det kongelige samfunn i 1810, men han sa nei. Tilsynelatende så han på seg selv som bare en skolelærer. Likevel ble han, uten hans samtykke, valgt til det kongelige samfunn i 1822.

I følge biografiene ble Dalton, mens han levde, beæret i utlandet raskere enn i England eller rettere sagt i London. Likevel mottok han en æresgrad fra Oxford i 1832. Da Dalton dro til Paris i 1822, fikk han det privilegium å bli introdusert for fremstående franske vitenskapsmenn, og han besøkte Ampères laboratorium.

Det blir sagt at i hans kjemiske og fysiske forskning var Dalton en grov ekperimentalist. Instrumentene hans var enkle, noen hadde han til og med laget selv. Han trodde ikke på andres resultater, men foretrakk å stole på sine egne eksperimenter.

Gjennom hele livet beholdt Dalton kvekerklærne sine, og livet hans var monotont. Han giftet seg aldri. Etter som han ble eldre hadde han færre og færre venner, og han ble enda mer oppslukt av forskningen sin.

Er levert av
European Physical Society