Født: 7.11.1867
Død: 4.7.1934

Marie Sklodowska Curie

Marie Sklodowska Curie var en fransk fysiker som var født i Polen. Hun var berømt for sitt arbeid på radioaktivitet. Sammen med Henri Becquerel og sin mann Pierre Curie fikk hun nobelprisen i fysikk i 1903 for deres undersøkelser om radioaktivitet. I 1911 fikk hun en selvstendig nobelpris i kjemi. Hun er den eneste som noen gang har fått to nobelpriser.

Marie Sklodowska ble født 7.november i 1867 i nærheten av det gamle sentrum av Warszawa. Polen var på denne tiden uselvstendig og delt mellom Østerrike, Preussen og Russland. Warszawa lå i den delen som den russiske tsaren kontrollerte. Han ville kvele nasjonalfølelsen ved å hindre polakkene i å utøve sin egen kultur og sitt eget språk. Men dette vekket opp polske patrioter til å kjempe for å overta kontrollen i sitt eget land. Marie beskrev selv landet som en fange i lenker. Familien var patriotisk og Maries foreldre ville ikke som lærere rette seg etter instruksene fra russiske myndigheter.

Faren, Wladyslaw Sklodowski, var en veldig intelligent mann og var lærer i matematikk og fysikk. Marie var seks år da faren, fordi han ikke rettet seg etter myndighetene, ble tvunget ut av stillingen som underinspektør i skolen og måtte gi privattimer for skolegutter i stedet. Mora, Bronislawa Boguska, hadde utdannelse fra kloster og var rektor for en privatskole for jenter. Hun hadde tuberkulose og døde da Marie bare var ti år. Nærmere tre år tidligere hadde Maries eldste søster dødd av tyfus. De som var igjen i familien, en far med en sønn og tre døtre, ble knyttet enda nærmere hverandre etter disse dødsfallene.

Marie Sklodowska Curie

Fra hun var liten, hadde Marie en utrolig evne til å konsentrere seg og til å huske. Da hun var 16, vant hun en gullmedalje ved avslutningen av videregående utdanning ved det russiske gymnas. Noe av gleden over å få prisen forsvant da hun måtte ta den russiske utdanningsministeren i hånda.

Jenter kunne ikke begynne på universitetet i Warszawa. Marie og søstereren Bronya begynte derfor sammen med noen venner ved det flytende universitet i stedet. Dette var en ulovlig nattskole der studentene møttes rundt på ulike steder for å kunne gjemme seg for tsarens folk. Studentene underviste hverandre i det de kunne best. Selv om undervisningen her ikke kunne måle seg med de anerkjente universitetene, fikk Marie et innblikk i nye tanker innen vitenskapen. Studentene var i tillegg til det faglige, opptatt av å nå målet om at Polen skulle bli et selvstendig land. (http://www.aip.org/history/curie/polgirl2.htm)

Marie begynte sitt selvstendige liv som guvernante. Søstrene Marie og Bronya inngikk en avtale der Marie skulle gi av lønna si til Bronya, slik at hun kunne studere medisin i Paris, og så fort Bronya fikk mulighet skulle hun hjelpe Marie i hennes utdanning. Det første året måtte Marie dele tiden mellom å undervise og studere selv. Hun arbeidet blant annet hos en fabrikkeier og underviste illegalt barna til arbeiderne. Hvis dette hadde blitt avslørt var straffen fengsel eller forvisning til Sibir. Marie ble forelsket i den eldste sønnen i familien, men det ble ikke godtatt av foreldrene hans. Ei jente uten penger var ikke god nok for sønnen. Paret brøt forlovelsen, men forsatte forholdet likevel i flere år. Selv om det var vanskelig å bli hos familien, holdt Marie ut der for å klare å holde løftet til søsteren.

I 1891 dro Marie til Paris for å følge fysikkforelesninger i Sorbonne. Lønna fra Polen var liten, og hun levde praktisk talt på brød og te. Historien forteller hvordan hun kledde på seg alle klærne hun eide på vinteren for å holde kulda ute. Og hvordan hun sultet fordi hun var så oppslukt i studiene.

Marie var ung og tiltrekkende da hun traff Pierre Curie i 1894. Pierre var en kjekk og allerede berømt fysiker. Ekteskapet deres ble starten på et samarbeid som snart skulle gi resultater som var betydningsfulle for en hel verden. De oppdaget grunnstoffet polonium sommeren 1898 og radium noen måneder senere. Hun fikk to døtre; Irène i 1897 og Eve i 1904, men dette påvirket ikke hennes omfattende vitenskapelige arbeid. Like omstendelig som hun førte nøyaktige notater over det vitenskaplige arbeidet, skrev hun ned alt som skjedde i utviklingen av den første datteren.

Fenomenet radioaktivitet ble oppdaget av Henri Becquerel i 1896 og dette fanget Maries oppmerksomhet. Hun gikk inn for å studere dette nye fenomenet. I juni 1903 tok Marie doktorgrad på radioaktivitet, og i desember året etter ble hun sjefsassistent i laboratoriet som Pierre Curie ledet.

Det engelske magasinet Gentle Woman beskrev at ekteparet Curie var hengivne partnere både i deres livsverk på laboratoriet og i dagliglivet hjemme, noe som ikke var mindre tiltalende på grunn av deres viktige vitenskaplige bidrag. Pierre døde plutselig da han ble kjørt ned av en hestevogn, og dette forandret Maries liv. Hun måtte nå fylle hele den rollen som hun tidligere hadde delt med mannen. En måned etter Pierres død tilbød vitenskapsfakultetet henne stilling som assistentprofessor, som den første kvinnen som fikk et professorat i Frankrike. Etter to år fikk hun tittelen professor.

Familien Curie var nære venner med familien Langevin. Den gjensidige sympatien mellom Marie og Paul Langevin, sistnevnte var også en kjent fysiker, gikk til slutt over i kjærlighet. Forholdet mellom dem ville antagelig ha fortsatt, hvis det ikke hadde vært for en annen hendelse som brakte Marie inn i offentligheten. Hun ble foreslått til det prestisjefylte vitenskapsakademiet, men ble ikke valgt, tydeligvis fordi hun var kvinne.

Marie og Pierre hadde fått mye oppmerksomhet i pressen. Særlig etter at de vant nobelprisen og den medisinske betydingen av radium ble kjent. I starten var det et positivt fokus på den blonde heltinnen, men tonen forandret seg i 1910 da hun var kandidat til vitenskapsakademiet. Rykter om affæren med Langevin spredte seg sommeren 1911. Langvin var da i et ulykkelig ekteskap der kona mente han var for mye engasjert i forskningen.

Som medlem av medisinakademiet fra 1922 konsentrerte Marie forskningen til studiet av radioaktive stoffer og deres medisinske betydning. Hun startet oppbygningen av radiuminstituttet i Warszawa som åpnet i 1932, der kreft ble behandlet med stråleterapi. Marie Curie døde i 1934 av leukemi forårsaket av radioaktiv stråling. Hennes bidrag til fysikken har vært uvurderlig.

Ordforklaringer

Radioaktivitet –

Stråling som blir spontant sendt ut av et grunnstoff. Dette fører til at grunnstoffet omdannes til et annet grunnstoff.

Professorat –

Stilling som professor.

Nettressurser

(aip.org)

Er levert av
European Physical Society