Født: 8.2.1700
Død: 17.3.1782

Daniel Bernoulli

Daniel Bernolulli er kjent for å ha utviklet sannsynlighetsteorien og arbeidet med astronomi, hydrodynamikk, elektrostatikk og fysiologi.

Navnet Bernoulli er å finne i mange vitenskapsbøker. Minst åtte fra dette dynastiet var anerkjente vitenskapsfolk som ga viktige bidrag til utviklingen av matematikk og fysikk. Daniel var trolig den mest fremragende av dem alle og var helt sikkert den som hadde de mest omfattende vitenskaplige interesser.

Bernoullis prinsipp sier at trykket i en væske varierer som en følge av dens hastighet, en økning i hastighet gir en reduksjon i trykket. Dette prinsippet forklarer trykkforskjellen på over- og undersiden av en flyvinge og dermed gir oppdrift til flyet.

Bernoulli

Bernoulli ble født i 1700 i Groningen i Nederland som andre sønn av Johann 1. Bernoulli og Dorothea Faulkner. Daniels far var professor i matematikk i Groningen og senere fikk han en stilling i Basel i Sveits som hadde blitt ledig etter at Daniels onkel Jakob 1. døde. Daniels mor kom fra en aristokratisk familie.

I 1713 begynte Daniel å studere filosofi og logikk og tok mastergrad i 1716. Han fikk også matematikkundervisning av faren og broren Nikolaus 2. Et forsøk på å plassere unge Daniel som forretningslærling mislyktes, og han fikk lov til å studere medisin, først i Basel og siden i Heidelberg og Strasbourg.

I 1721 tok han doktorgrad med en avhandling om respirasjon og søkte på et professorat i anatomi og botanikk uten å få det. Han dro til Venezia, der han fortsatte med å studere medisin. En alvorlig sykdom ødela planen hans om å praktisere medisin i Padua. I 1724 publiserte han en artikkel om matematiske undersøkelser, ett av hans fremragende verk om differensiallikninger, og vant prisen fra vitenskapsakademiet i Paris, den første i rekken av ti priser han senere kom til å vinne.

Daniel ble raskt berømt over hele Europa, og han fikk en invitasjon fra akademiet i St. Petersburg. Dit dro han i 1725 og fulgte dermed i Nikolaus’, sin eldre brors, fotspor, etter at Nikolaus plutselig døde. Selv om Daniel ikke likte det tøffe klimaet, ser det ut til at årene i St. Petersburg var den mest kreative perioden hans. Han begynte på verket Hydrodynamica og et originalverk om sannsynlighetsteorien. Han publiserte også en mekanisk teori om muskelsammentrekning og studerte menneskeøyet.

Daniel kom tilbake til Basel i 1733 etter en lang reise i Europa. I Basel underviste han i matematikk og senere botanikk og fysiologi og til slutt, i 1750, ble han belønnet med en fysikkstilling. Denne stillingen hadde han i tretti år.

Daniel fullførte verket ”Hydrodynamica” i 1734, men det ble ikke utgitt før fire år senere. Det blir sagt at faren hans ga ut ”Hydraulica” omtrent samtidig, men at han daterte det tilbake til 1732 som et forsøk på å sikre seg selv prioritet!

Daniels samtidige så på ham som en hyggelig og varm person. Han hadde ikke egen familie. Da han døde i 1782, ble han gravlagt i Peterskirken, ikke langt fra leiligheten sin i Klein Engelhof.

Ordforklaringer

Hydrodynamikk –

Læren om væskers og gassers dynamikk. Gassdynamikk kalles også ofte aerodynamikk.

Fysiologi –

En gren innenfor biologien som tar for seg hvordan levende organismer og deres organer og celler fungerer.

Respirasjon –

Åndedrett, pust.

Professorat –

Stilling som professor.

Anatomi –

Læren om planter og dyrs oppbygging og struktur.

Botanikk –

Læren om plantene.
Er levert av
European Physical Society