Født: 9.8.1776
Død: 9.7.1856

Amedeo Avogadro

Amedeo Conta de Quaregna Avogadro var en av grunnleggerne av fysikalsk kjemi. Selv om han var professor i fysikk, la han ikke vekt på noe skille mellom fysikk og kjemi, og baserte de fleste funnene sine på en matematisk tilnærming.

Hva bidro så denne store mannen med til vitenskapen? Hans hovedbidrag var den såkalte Avogadros lov. Denne loven slår fast at det samme volum av alle gasser, hvis temperaturen og trykket er likt, inneholder det samme antall molekyler. Ved å bruke denne teorien konkluderte Avogadro med at hydrogen og oksygen er molekyler som består av to atomer (H2 og O2). Han ga også formelen H2O til vann.

Avogadro

Fra Avogadros lov følger det at et mol av et hvilken som helst stoff (det antall gram som tilsvarer molekylvekten) inneholder det samme antall molekyler. Dette er N = 6,022137 x 1023, som har fått navnet Avogadros tall.

De ledende naturvitere på den tiden så dessverre ikke betydningen av Avogadros hypotese før det hadde gått 50 år. Først to år etter Avogadros død viste fysikeren Stanislao Cannizzaro hvordan innholdet i Avogadros ideer kunne brukes til å finne oppbygningen til alle molekyler.

Avogadro ble født i 1776 i Turin, hovedstaden i den italienske provinsen Piemont. Han ble født inn i en advokatfamilie og fulgte familietradisjonen med å gå inn i advokatyrket. Men snart ble han lei av rettspraksisen. Fra han var ung hadde han vært interessert i geometri og eksperimentell fysikk, men han hadde ikke hatt den nødvendige kunnskapen til å gå videre med disse fagene. Men da han var 25 år, begynte han å bruke all sin fritid på å lære seg fysikk og matematikk.

I 1803 viste han og hans bror (som også var fysiker) for første gang to artikler om elektrisitet for akademiet i Turin. I 1809 ble han professor i fysikk ved det kongelige college i Vercelli, der han underviste i matematikk og fysikk.

I 1819 ble han valgt til fullverdig medlem av akademiet i Turin, og i 1820 ble han på kongelig befaling satt til å være leder av fysikkavdelingen ved universitetet i Turin. Men i 1822 ble avdelingen stengt etter studentopptøyer og Avogadro ble overflyttet til stillingen som seniorinspektør på regjeringens bekostning, en stilling som var langt unna vitenskap.

Avogadro var godt over 30 år da han møtte sin framtidige kone, som var 18 år yngre enn han. De fikk to sønner og seks døtre.

I 1832 tok han igjen over fysikkavdelingen ved universitetet i Turin og ble der til han gikk av i 1850.

Hans samtidige beskrev han som en klok, beskjeden, ærlig og hyggelig person. Han mislikte luksus og var lite opptatt av egen ære og berømmelse.

Ett år etter hans død, ble det som et minne satt opp en byste i bronse på universitetet.

Er levert av
European Physical Society