Født: 14.12.1546
Død: 24.10.1601

Tycho Brahe

Den store danske astronomen Tycho Brahe er kjent for å ha oppdaget en ny stjerne i 1572. Denne oppdagelsen kalles Tycho Supernova.

Tycho ble født inn i en adelig og rik familie i Skåne i Danmark i 1546. Faren hans, Otte Brahe, styrte Helsingborg slott som kontrollerte hovedvannveien til Østersjøen. Hans mor, Beate Bille, kom fra en aristokratisk familie. Blant de tolv barna hun fikk i løpet av tolv år var det åtte som overlevde. Tycho var rundt to år da han ble adoptert (noen sier bortført) av sin barnløse onkel Jörgen Brahe. Han fostret ham opp og finansierte utdannelsen hans.

Tycho Brahe

Tycho ble sendt til en skole da han var 7 år og studerte der til han var omtrent 12 år. Han begynte ved universitetet i København i 1559 og fortsatte ved universitetet i Leipzig. Tycho skaffet seg grunnleggende astronomibøker og fulgte astronomistudiet med stor suksess. Tiden delte han mellom juridiske forelesninger etter onkelens ønske og nattlige stjerneobservasjoner.

I august 1563 gjorde han sin første nedtegnede observasjon på en sammenstilling av Jupiter og Saturn.

Etter at han arvet onkelen, dro Tycho til Europa. I løpet av sin lange reise studerte han alkymi, matematikk og skaffet seg astronomiske instrumenter, blant annet en stor gradskive. Da faren ble syk, måtte han reise hjem. Der så han en ny stjerne 11. november 1572, som skinte sterkere enn alle andre. Denne oppdagelsen, som nå kalles Tycho Supernova, og forklaringen på denne gjorde ham berømt.

Det var tydeligvis på denne tiden han møtte kvinnen som ble hans livslange partner. Hun var dessverre en vanlig borger og på grunn av deres sosiale ulikheter kunne de ikke offisielt gifte seg. Ikke desto mindre fikk de åtte barn.

I 1576 ga kongen av Danmark, Fredrik 2., ham retten til øya Hven (der det nå er et lite museum) og økonomisk støtte til å lage et laboratorium og observatorium. Tycho bestemte seg for å bygge et stort hus på øya som skulle ha mange funksjoner; bosted, observatorium, alkymisk laboratorium og administrasjonssenter. Han laget tegninger og passet opp arbeidet med bygningene og instrumentene selv. Det ble kalt Uraniborg og sto ferdig i 1580, og Tycho flyttet dit med hele sin husstand. Gjennom hele denne tiden fortsatte Tycho å undersøke kometer. Ved å måle nøyaktig posisjonen til 777 stjerner forberedte han en stjernekatalog. Han var interessert i alt mulig- fra alkymi og astrologi til astronomi.

Etter at kong Fredrik 2. døde, mistet Tycho den kongelige gunst og økonomiske støtte. På grunn av vanskeligheter i hans sosiale og private liv ble han tvunget til å forlate Danmark i juni 1597. Oppsiktsvekkende oppdagelser om månen ble det viktigste resultatet i Tychos siste år. Etter et kort opphold i Tyskland bosatte han seg i Praha i 1600. Han fikk et slott nær Praha som observatorium. Allerede i 1601 døde han og etterlot alle observasjonene sine til Johannes Kepler, som var eleven og assistenten hans. Tycho ble gravlagt i den store katedralen i Praha. Det storslåtte Uraniborg brant ned under trettiårskrigen.

Det finnes mange legender om Tycho. En av dem var at han i ungdommen mistet nesa si i en duell og skammet seg resten av livet over sølverstatningen. Han jobbet som astrolog for aristokratene, og han var, kanskje ikke overraskende, redd for svarte katter som krysset veien.

Ordforklaringer

Alkymi –

Kunsten å lage gull av uedle metaller. Spilte en betydelig rolle i oldtidens og middelalderens kjemi.  Ved slutten av 1700-tallet og i begynnelsen av 1800-tallet ble det satt en endelig sluttstrek for alkymien.

Astrologi –

Kunsten å spå hva som kommer til å skje i framtiden, ut i fra stjernenes stilling på himmelen. Astrologi er ikke en del av naturvitenskapen.

Astronomi –

Vitenskapen om verdensrommet og himmellegemenes opprinnelse, bevegelse, struktur og utvikling.  Astronomi deles i flere grener som delvis griper inn i hverandre: astrofysikk, astrometri, celest mekanikk og kosmologi.

Er levert av
European Physical Society