Født: 25.1.1627
Død: 30.12.1691

Robert Boyle

Robert Boyle var en dyktig og veldig produktiv kjemiker og filosof, som var kjent for sine pionereksperimenter på gassers egenskaper. Boyles lov (også kjent som Mariottes lov) sier at ved konstant temperatur er volumet til en gass omvendt proporsjonal med trykket. Boyle var absolutt den ledende vitenskapsmannen i England på denne tiden og det mest innflytelsesrike medlemmet av det kongelige samfunn i London.

Selv om han avslo alle æresbevisninger og ikke en gang ville ta i mot presidentembetet i det kongelige samfunn, dominerte han tidens vitenskaplige arena. Når det kongelige samfunn hadde et vitenskaplig problem, vendte medlemmene seg til Boyle. Og tilsvarende når de ønsket innflytelse ved hoffet.

Robert BoyleRobert Boyle

Boyle ble født 25. januar 1627 på Lismore slott i Munster i Irland, som det fjortende barnet til jarlen av Cork. Som alle sønner av dannede familier begynte Robert sin utdannelse hjemme, der han lærte fransk og latin. Senere ble han sendt til Eton College og etter det hadde han i mange år privatlærer flere steder i Europa, for det meste i Sveits og Italia. Fra 1645 til 1655 bodde Boyle delvis i Stallbridge i Dorset, der han startet det eksperimentelle arbeidet sitt og skrev moralske essayer. Et av essayene sies å ha inspirert Jonathan Swift til å skrive Gullivers reiser. Boyle var rik nok til ikke å behøve å tjene egne penger og da han var 27 år hadde han sitt eget laboratorium i Oxford med Robert Hooke som assistent.

Det som fikk Boyle til å begynne å studere kjemi, var interessen for å lage medisiner. Han ønsket å prøve ut kjemiske legemidler både til nytte for menneskeheten og for sin egen del. Han led av malaria med en alvorlig hoste. Det ser ut til at han har samlet og gjort kjent de best tilgjengelige legemidler til alle mulige sykdommer.

Boyles lov: PV = konstantBoyles lov: PV = konstant

Boyle gjorde eksperimenter på luft, han studerte vakuumets natur og han viste at luft hadde vekt. Han studerte forbrenning og respirasjon og syrer og basers egenskaper. I 1661 ga han ut boka "Den skeptiske kjemiker" der han antok at all materie besto av "primærpartikler" som kunne samles til "legemer". Han mente at vitenskap kunne overføres til praktisk nytte.

Boyle var spesielt interessert i å fremme kristendommen i Østen. Han spredte irske og tyrkiske bibeloversettelser på egen bekostning og grunnla "Boyles forelesninger til forsvar for kristendommen".

I 1668 kom Boyle til London, og fram til han døde brukte han mye tid i det kongelige samfunn. Han døde 30. desember 1691 etter en kort sykdomsperiode. Livsverket hans hadde vært å arbeide for vitenskapens stilling og spredning av sine egne og andres vitenskaplige oppdagelser.

Er levert av
European Physical Society