Født: 20.2.1844
Død: 5.9.1906

Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann var en fremragende østerriksk fysiker. Hans store bidrag var i utviklingen av teorien om atommaterie.

Boltzmann ble født i Wien 20. februar 1844. Faren hans tjente lite, men moren kom fra en rik familie. De hadde tre barn.

Ludwig fikk den grunnleggende undervisningen hjemme av privatlærere. Etter at han var ferdig på det lokale gymnaset i Linz, begynte han på universitetet i Wien. Han tok doktorgrad på kinetisk gassteori i 1866. Han hadde professorater i matematikk og fysikk i Wien, Graz, Munich og Leipzig.

Ludwig Boltzmann

Da Ludwig var 25 år, ble han professor i matematisk fysikk ved universitetet i Graz. Der hadde han den beste tiden i livet sitt. I 1876 giftet han seg med en ung student, Henriette von Aigentler, en jente med langt, blondt hår og blå øyne. De fikk to sønner og to døtre og hadde et lykkelig ekteskap.

I 1870-årene publiserte Ludwig en rekke artikler, der han utviklet ideen om at varme, entropi (et mål på uorden i et system) og andre termodynamiske egenskaper var resultatet av atferden til et stort antall atomer. Dette kunne beregnes ved hjelp av mekanikk og statistikk. Han introduserte likningen (nå Boltzmanns likning) for forholdet mellom entropi (S) og sannsynlighet (p): S = k log p + b, der k er kjent som Boltzmanns konstant og har verdien 1,38054 x 10-23 joule per kelvin og b er en konstant.

Boltzmann ga viktige bidrag til den kinetiske gassteorien. Han utviklet loven om likefordeling av energi (Maxwell-Boltzmanns lov). Denne loven sier at den totale energien til et atom eller et molekyl i gjennomsnitt er likt fordelt gjennom bevegelsene.

Hans atomteori hadde mange motstandere, og han brukte mye tid og energi på kampen for å bevise den vitenskaplig.

Boltzmann var en dyktig lærer. Han hadde en utrolig hukommelse og foreleste helt uten notater.

Et av Boltzmanns personlighetstrekk var at han aldri ble lenge på et sted, noe som hang sammen med at han var noe følelsesmessig ustabil. Selv om han hadde en fantastisk sans for humor, ble han noen ganger dypt deprimert. Likevel var han veldig snill mot sin kone og sine barn, og de fleste studentene beundret ham. Han elsket natur og pleide å gå lange turer. Han hadde en schæfer som ofte ventet på ham utenfor instituttet og som holdt eieren sin med selskap under lunsjen på puben. Boltzmann spilte piano og skrev dikt og romaner.

Etter hvert som helsa ble dårligere, ble han mer og mer deprimert. På ferie i den vakre Duinobukta i nærheten av Trieste sommeren 1906 skjedde tragedien. Mens familien var på svømmetur, tok han livet sitt.

Ordforklaringer

Professorat –

Stilling som professor.
Er levert av
European Physical Society