Biografier

Aristoteles (384 f.Kr.—322 f.Kr.) Biolog • Naturviter
Arkimedes (287 f.Kr.—212 f.Kr.) Fysiker • Ingeniør • Matematiker • Naturviter
Vinci, Leonardo da (1452—1519) Biolog • Fysiker • Geolog • Ingeniør • Matematiker • Naturviter
Copernicus, Nicolaus (1473—1543) Fysiker • Matematiker
Kepler, Johannes (1571—1630) Fysiker • Matematiker
Torricelli, Evangelista (1608—1647) Fysiker • Matematiker
Pascal, Blaise (1623—1662) Fysiker • Matematiker
Boyle, Robert (1627—1691) Fysiker • Kjemiker
Newton, Isaac (1642—1727) Fysiker • Matematiker
Halley, Edmond (1656—1742) Fysiker • Ingeniør
Bernoulli, Daniel (1700—1782) Fysiker • Matematiker
Linné, Carl von (1707—1778) Biolog • Naturviter
Galvani, Luigi (1737—1798) Biolog • Fysiker
Dalton, John (1766—1844) Fysiker • Kjemiker
Ampère, André Marie (1775—1836) Fysiker • Matematiker
Avogadro, Amedeo (1776—1856) Fysiker • Kjemiker
Guldberg, Cato Maximillian (1836—1902) Fysiker • Kjemiker • Matematiker
Bjerknes, Vilhelm (1862—1951) Fysiker • Meteorolog
Gleditsch, Ellen (1879—1968) Fysiker • Kjemiker
Schrödinger, Erwin (1887—1961) Fysiker • Matematiker
Pauling, Linus Carl (1901—1994) Fysiker • Kjemiker
Widerøe, Rolf (1902—1996) Fysiker • Ingeniør
Onsager, Lars (1903—1976) Fysiker • Kjemiker

Fra historien:

18. November 1962

Niels Bohr døde i København.

Prøv tidsmaskinen på forskning.no

Interaktiv tidslinje med lenker til artikler om kvinner og menn som har formet vårt verdensbilde de siste 600 år.

www.forskning.no

Matematiske biografier

Interessert i biografier om matematikere?

www.matematikk.org