Forskning

Forskning

Forskningen i Viten-prosjektet fokuserer først og fremst på hvordan IKT kan bidra til økt motivasjon og læring i naturfag. Forskningen er også en viktig del av kvalitetssikring og nyutvikling av Viten-programmer.

Publikationer

 • Mork, S. M. (2009): An interactive learning environment designed to increase the possibilities for learning and communicating about radioactivity. Interactive Learning Environments
 • Erlien, W. og Mork, S. M. (2009): Grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy i naturfag. I Traavik, H.,  Ørvig, A. og Hallås, B.O. (red): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Jorde, D., & Mork, S. M. (2007). The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In D. Corrigan, Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Sense Publications.
 • Mork, S. M. (2006). viten.no - digital teaching programs in science education. NorDiNa 3, 84-88.
 • Mork, S. M. (2006). ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no. PhD thesis in Science Education. University of Oslo.
 • Mork, Sonja M. (2005): Argumentation in science lessons: Focusing on the teacher's role. NorDiNa 1(1):17-30
 • Mork, S. M., & Jorde, D. (2005): Hva må til for at lærere skal bruke digitale læremidler? Erfaringer fra Vitenprosjektet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 89 (1).
 • Erlien, W. (2005): På tynn is - nytt program på viten.no. Naturfag nr 1: 45-47.
 • Aanesland Strømme, T. (2004): Genteknologi - usynlige forklaringer blir "synlige" gjennom digital teknologi : en undersøkelse av hvordan animasjoner i digitale læringsprogrammer påvirker elevers læring i naturfag i ungdomskolen. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.
 • Mork, S. M. og Jorde, D. (2004): We know they love computers, but do they learn science? A study about the use of information technology and controversy in science instruction. Themes in Education, 5(1), 69-100.
 • Mork, S. M. og Jorde, D. (2003): Using information technology and controversy to promote argumentation in science lessons. Paper presented at the ESERA conference in the Netherlands.
 • Jorde, D., Strømme, A., Sørborg, Ø., Erlien, W. og Mork, S. M. (2003): Virtual Environments in Science, Viten.no.(No. 17): Network for IT-Research and Competence in Education, University of Oslo. Unipub, Oslo.
 • Arntzen, E., Erlien, W., Hov, H., Kind, P. M., van Marion, P., Strømme, A. og Sørborg, Ø. (2003): Digitale simuleringer av forsøk i naturfagundervisningen.
 • Jorde, D. 2002: Artikkel presentert for Nobelinstituttet i Sverige.
 • Arnesen, N. (2002): Gammel jord gjennom ny teknologi. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.
 • Erlien, W. (2001): Ulv i Norge - Internettbasert biologiundervisning med fokus på en kontrovers. Hovedfagsoppgave, NTNU.

Publicitet

Illustration