Om Viten

Viten är ett projekt som utvecklar undervisningsprogram i naturvetenskap på internett och som forskar på användningen av sådana program i norsk skola. Målgruppen är elever i grundskolan och gymnasiet. Viten etablerades 1999 av Doris Jorde og Alex Strømme som ett samarbetsprojekt mellan Universitetet i Oslo (UiO) och Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Hösten 2003 blev driften av Viten och utvecklingen av nya program lagt under Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.

Viten-gruppen består nu av:

  • Utvecklare Øystein Sørborg, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
  • Forskare Sonja M. Mork, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
  • Professor Doris Jorde, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

 

Illustration