Arbeidsbok

Hva trenger planter? (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Hva trenger planter for å vokse?

Ikke besvart

Oppgave 2

En liten jordbærplante blir satt i en potte. I løpet av et par år vokser den til en stor plante. Vekten på planten er 250 gram mer enn da den ble plantet. Hvor kommer de nye 250 grammene fra?

Ikke besvart

Statusrapport 1 (Gå til denne siden)

Statusrapport 1: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 3

Tidligere i programmet ble følgende oppgave gitt:

    Hva trenger planter for å vokse?

Gå tilbake og se hva dere svarte.

 

Er dere enige i svaret dere ga tidligere? Hva vil dere eventuelt rette på og hvorfor?

Ikke besvart

Oppgave 4

Trenger planter jord for å vokse? Begrunn svaret.

Ikke besvart

Oppgave 5

Vi sier at plantene lager sin egen næring. Hva mener vi med det?

Ikke besvart

Oppgave 6

Beskriv hva som skjer fra solstråler treffer en plante til planten begynner å produsere en gulrot?

Ikke besvart

Statusrapport 2 (Gå til denne siden)

Statusrapport 2: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 7

Hva ville du tatt med i romfartøyet som mat? Velg tre ting.

Ikke besvart

Oppgave 8

Hvilke ulemper og fordeler tror dere det er med dyra og plantene dere har valgt? Tenk på om de kan gi mye mat, ta lite plass og kan vare lenge.

Ikke besvart

Oppgave 9

Hvorfor er det en fordel å ta med planter i stedet for dyr og hermetikk?

Ikke besvart

Oppgave 10

De spiselige delene av plantene inneholder ofte mye sukker og stivelse. Kom med eksempler på grønnsaker, og sorter dem under de fire nevnte plantedelene.

Ikke besvart

Pollinering og frøspredning (Gå til denne siden)

Oppgave 11

Hvorfor har planter pollinering?

Ikke besvart

Oppgave 12

Hva er fordelen og ulempen med pollinering og ukjønnet formering?

Ikke besvart

Oppgave 13

Hvorfor er frøspredning viktig?

Ikke besvart

Statusrapport 3 (Gå til denne siden)

Statusrapport 3: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 14

Det er viktig å få plantene i et romfartøy til å formere seg slik at de kan forsyne astronautene med mat over lengre tid.

Hvilken type formering tror dere egner seg best i et romfartøy?

Ikke besvart

Oppgave 15

Hvorfor egner denne typen formering seg best?

Ikke besvart

Statusrapport 4 (Gå til denne siden)

Statusrapport 4: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 16

I et romfartøy er plantene vektløse, og under slike forhold vil planterøtter og stengler vokse i tilfeldige retninger. Røttene kan da skygge for slik at det ikke kommer lys på blad og stengel. Hvordan kan dere unngå dette problemet?

Ikke besvart

Oppgave 17

Hvorfor trenger ikke planter jord for å vokse?

Ikke besvart

Oppgave 18

Hva slags vekstmedium ønsker dere å bruke for å dyrke planter i et romfartøy? Hvorfor har dere valgt dette mediet?

Ikke besvart

Oppgave 19

Gi noen forslag på hvordan dere kan forsyne plantene med karbondioksid, næringssalter, vann og lys når de vokser i et romfartøy?

Ikke besvart

Statusrapport 5 (Gå til denne siden)

Statusrapport 5: Besvar denne oppgaven med utgangspunkt i den planten dere har laget på forrige side.

Oppgave 20

Beskriv utseendet til den planten dere har laget. Hvilke plantedeler har dere gjort store og hvilke har dere gjort små? Hvorfor valgte dere disse størrelsene?

Ikke besvart

Oppgave 21

Hvilke deler av planten skal spises?

Ikke besvart

Oppgave 22

Hvordan skal formeringen foregå? Skal planten ha rotknoller eller blomster?

Ikke besvart