Arbeidsbok

Hva vet du? (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Hva tror du er de viktigste energiressursene for Norge?
Sett to kryss.

Ikke besvart

Oppgave 2

Sorter følgende land etter stigende energiforbruk per innbygger: Norge, Canada, Finland, USA, Italia

Ikke besvart

Oppgave 3

Hva vet du om brenselceller?

Ikke besvart

Seminaroppgaver (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Gi eksempler på energiressurser.

Ikke besvart

Oppgave 5

Gi eksempler på omforming fra energiressurs til energibærer.

Ikke besvart

Oppgave 6

Gi eksempler på energikjeder. Alle skal starte med en kilde og avsluttes med en type sluttbruk.

Ikke besvart

Oppgave 7

Vi sier at hydrogen er en energibærer, men ikke energikilde. Hva mener vi med det?

Ikke besvart

Oppgave om solcelle (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Beskriv hvordan en solcelle virker.

Ikke besvart

Oppgave om brenselcelle (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Beskriv hvordan en brenselcelle virker.

Ikke besvart

Meld fra til kapteinen (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Skipet tar fortsatt inn vann! Det er bare 4 timer til skipet vil synke. Du har nå funnet ut hvor mange sekunder du kan kjøre med hydrogenet dere har i tankene. Når skipet fram i tide?

Ikke besvart

Avslutningsoppgave (Gå til denne siden)

 

Det har i mange år vært snakket om hydrogenbiler. I denne oppgaven skal du finne ut hvor langt utviklingen av hydrogenbiler er kommet i dag.

 

Oppgave 11

Før du setter i gang å søke på nettet, skal du planlegge hvilke søkeord du vil bruke. Skriv opp søkeord du mener vil være nyttig å starte med.

Ikke besvart

Oppgave 12

Mens du søker kommer du sikkert til å snappe opp en del flere ord som kan brukes for å søke. Noter disse søkeordene her underveis.

Ikke besvart

Oppgave 13

Hvor langt er utviklingen av hydrogenbiler kommet i dag?

Ikke besvart