Arbeidsbok

Skriv-par-del (Gå til denne siden)

.

Oppgave 1

Hva vet dere om hva gener er? Hvordan stemmer dette med det Genja skriver?

Ikke besvart

Finn ord på tre bokstaver (Gå til denne siden)

Oppgave 2

Det norske språket består av 29 bokstaver som settes sammen til ord. Når vi kan lese, klarer vi å løse en kode. Vi kjenner igjen ordene og klarer å tolke innholdet.

Her er det listet opp en rekke bokstaver. Inne i bokstavsekvensen finner dere ei setning som består av trebokstavord rett etter hverandre. Skriv ned setninga. 

BIMLERMETOLASERMOTIDARAMMOL

Ikke besvart

Oppgave 3

Sammenlign bokstavsekvensen under med den i oppgave 2. I denne sekvensen er én bokstav endret. 

BIMLERMETOLASERMOTADARAMMOL

1. Hva blir setninga nå?

2. Hva skjedde med meningsinnholdet i setninga da bokstaven ble endret?

Ikke besvart

Oppgave 4

Sammenlign bokstavsekvensen under med den i oppgave 2. I denne sekvensen er én bokstav endret. 

BIMLERMETOLAKERMOTIDARAMMOL

1. Hva blir setninga nå?

2. Hva skjedde med meningsinnholdet i setninga da bokstaven ble endret?

Ikke besvart

Bokstavsekvensene som modell på DNA (Gå til denne siden)

Oppgave 5

Hva er likt og ulikt mellom en bokstavsekvens som den i oppgave 2 (BIMLERMETOLASERMOTIDARAMMOL) og baserekkefølgen i DNA?

Ikke besvart

Sprintgenet ACTN3 (Gå til denne siden)

I blogginnlegget skrev Genja om en gentest av genet ACTN3. Dette genet består av ca. 2700 kodende baser. I en del av dette genet finnes det to varianter man kan ha. Her ser dere utdraget av basesekvensen for disse to variantene av genet:

Genvariant 1, ACTN3 577R:

ATG ... AGC CTG CTG ACA GCG CAC GAT CAG TTC AAG GCA ACA CTG CCC GAG GCT GAC CGA GAG CGA GGT GCC ATC ATG GGC ATC CAG GGT GAG ATC CAG AAG ATC TGC CAG ACG TAT GGG CTG CGG CCC TGC TCC ACC AAT CCC TAC ATC ACC CTC AGC CCG CAG GAC ATC AAC ACC AAG TGG GAT ATG ...

Genvariant 2, ACTN3 577X:

ATG ... AGC CTG CTG ACA GCG CAC GAT CAG TTC AAG GCA ACA CTG CCC GAG GCT GAC TGA GAG CGA GGT GCC ATC ATG GGC ATC CAG GGT GAG ATC CAG AAG ATC TGC CAG ACG TAT GGG CTG CGG CCC TGC TCC ACC AAT CCC TAC ATC ACC CTC AGC CCG CAG GAC ATC AAC ACC AAG TGG GAT ATG ...

Oppgave 6

Hva er forskjellen?

Ikke besvart

Oppgave 7

Hvilken konsekvens får denne forskjellen? Bruk tabellen.

.
Ikke besvart

Svar Genja (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Skriv kommentar

Kommentar

I blogginnlegget til Genja ser vi at hun ikke helt har forstått sammenhengen mellom gener og proteiner. Skriv en kommentar på bloggen hennes nedenfor, der dere forklarer henne sammenhengen mellom gener og proteiner og hva hun har misforstått.

Skriv gjerne også litt om hva genet ACTN3 gjør.

Ikke besvart

Vurder påstandene til Genja (Gå til denne siden)

NøkkelSETNING

En påstand er et utsagn noen kommer med der de mener at noe er rett eller galt. 

Bruk det dere kan fra før, og ta stilling til påstandene Genja kommer med i blogginnlegget sitt.

Påstand 1

En gentest forteller oss hvilke sykdommer vi kommer til å få.

Ikke besvart

Påstand 2

En gentest forteller oss hvilke egenskaper vi har eller kommer til å få.

Ikke besvart

Påstand 3

En gentest forteller oss oppskriften på alle genene våre.

Ikke besvart

Påstand 4

I kroppen vår er det ca. 21 000 gener.

Ikke besvart

Påstand 5

Gener er det samme som DNA.

Ikke besvart

Påstand 6

Spyttet vårt forteller hvilke gener vi har. 

Ikke besvart

Påstand 7

Det er lurt å genteste seg for å forebygge sykdom.

Ikke besvart

Argumenter for og mot (Gå til denne siden)

Finn begrunnelser

NøkkelSETNING

Begrunnelser av påstander kan for eksempel være faktaopplysninger eller henvisning til kilder.

Noter begrunnelser nedenfor for om det er lurt eller dumt å ta gentester. 

  1. Finn begrunnelser i filmen "Ville du tatt en gentest". 
  2. Finn begrunnelser i artikkelen. 
  3. Noter også begrunnelser som dere kommer på selv. 

Begrunnelser for påstanden "det er lurt å ta gentester":

Ikke besvart

Begrunnelser for påstanden "det er dumt å ta gentester":

Ikke besvart

Svar Genja (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Skriv kommentar

Kommentar

Svar på den siste kommentaren fra Genja under blogginnlegget. Gi henne råd om ho bør ta sprintgentesten eller ikke. Begrunn med det dere har lært så lang, argumenter dere har samlet og om hva som er lov og ikke.

Ikke besvart

Hvor sikkert er svaret? (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Skriv kommentar

Kommentar

Vil Genja få svar på hvor god hun kan bli i sprint med denne gentesten? Hva er årsakene til at testen gir / ikke gir så sikkert svar? Bruk informasjonen i oppgaven over.

Ikke besvart

Argumenter for og mot testene (Gå til denne siden)

Gentest: brystkreft

Ikke besvart

Gentest: diabetes 2

Ikke besvart

Gentest: Huntingtons sykdom

Ikke besvart

Gruppas anbefalinger (Gå til denne siden)

Gentest: brystkreft

Ikke besvart

Gentest: diabetes 2

Ikke besvart

Gentest: Huntingtons sykdom

Ikke besvart

Skriv innlegg til Bioteknologirådet (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Innlegget skal være maks 2500 tegn. Begrunn påstandene dine og vis til viktige verdier og hensyn som du har lagt vekt på.

Når læreren har lest innlegget ditt og gitt klarsignal, kan du sende det inn til Bioteknologirådet på epostadressen du får fra læreren din. 

Ikke besvart