Arbeidsbok

Oppgave om karbohydrater (Gå til denne siden)

Oppgave 1A

Hvilke grunnstoffer er alle karbohydrater bygd opp av?

Ikke besvart

Oppgave 1B

Både glukose, fruktose og galaktose har samme kjemiske formel C6H12O6. Hvorfor er disse likevel tre forskjellige monosakkarider?

Ikke besvart

Oppgave om proteiner (Gå til denne siden)

Oppgave 2A

Nevn fem eksempler på hvor vi finner proteiner i kroppen.

Ikke besvart

Oppgave 2B

Hva er et enzym?

Ikke besvart

Oppgave 2C

Forklar hvordan ulike forhold kan gjøre at strukturen til proteiner endres eller ødelegges.

Ikke besvart

Oppgave om fett (Gå til denne siden)

Oppgave 3A

Hvilke tre hovedgrupper av fettstoffer/lipider har vi?

Ikke besvart

Oppgave 3B

Hva menes med essensielle fettsyrer?

Ikke besvart

Oppgave om vitaminer og mineraler (Gå til denne siden)

Oppgave 4A

Hva er et vitamin?

Ikke besvart

Oppgave 4B

Gi tre eksempler på mineraler som er vanlige i maten (makromineraler), og gi eksempler på hva de brukes til i kroppen.

Ikke besvart

Oppgaver om fordøyelsessystemet (Gå til denne siden)

Jente skriver mange begreper

Nå har du jobbet med, og lest om, fordøyelsessystemet. Det er mange navn på organer og vev, og det er mange navn på de ulike næringsstoffene og delene de er bygget opp av. For at du lettere skal forstå og huske disse navnene og begrepene, er det smart å begynne å bruke dem i dine egne formuleringer.

Oppgave 5A

Hva er funksjonen til fordøyelsessystemet?

Ikke besvart

Oppgave 5B

Hva heter hoveddelene i fordøyelsessystemet?

Ikke besvart

Oppgave 5C

Forklar hva som skjer i tolvfingertarmen.

Ikke besvart

Oppgave 5D

Hvordan brytes fett ned i fordøyelsessystemet?

Ikke besvart

Oppgave 5E

Hvordan brytes proteiner ned i fordøyelsessystemet?

Ikke besvart

Oppgave 5F

Hvordan brytes karbohydrater ned i fordøyelsessystemet?

Ikke besvart

En reise gjennom fordøyelsessystemet (Gå til denne siden)

Se denne filmen fra NRKs Schrödingers katt som ligger på NRK skole, og finn svar på spørsmålene nedenfor underveis.

.

Oppgave 6A

Hva er lengden på de ulike delene av fordøyelsessystemet som nevnes, og hvor lang tid oppholder maten seg i de ulike delene?

Ikke besvart

Oppgave 6B

Hvor mange tonn mat spiser en person i gjennomsnitt i løpet av livet, og hvor mange tonn av dette kommer ut som avføring?

Ikke besvart

Oppgave 6C

Hva skjer 2:47-2:50 ut i klippet?

Ikke besvart

Oppgave 6D

Hva observerer du på innsiden av tynntarmen? Hvorfor ser det slik ut?

Ikke besvart

Forskjell på tynn- og tykktarm (Gå til denne siden)

I denne oppgaven skal du søke på nettet og finne forskjellene mellom tynntarmen og tykktarmen. Gjør oppgave A-C samtidig som du søker. Etterpå svarer du på D ved hjelp av stikkordene du har notert.

Oppgave 7A

Noter stikkord for hva som er likt mellom tynntarmen og tykktarmen.

Ikke besvart

Oppgave 7B

Noter stikkord for hva som er spesielt for tynntarmen.

Ikke besvart

Oppgave 7C

Noter stikkord for hva som er spesielt for tykktarmen.

Ikke besvart

Oppgave 7D

Bruk stikkordene i A-C til å skrive en kort tekst der du sammenlikner tynntarmen og tykktarmen.

Ikke besvart

Oppgaver om omsetning av næringsstoffer (Gå til denne siden)

Oppgave 8A

Gutt og to jenter som spiser pizza.

Pizzabunner inneholder mye stivelse. I fordøyelsessystemet vårt brytes stivelsen ned til glukose. Beskriv hvordan glukosen kommer fra tarmsystemet ut til cellene i kroppen.

Ikke besvart

Oppgave 8B

Glukose kan brukes på flere ulike måter i kroppen. Hvilke?

Ikke besvart

Oppgave 8C

Hva blir glukose omdannet til når blodet inneholder mer glukose enn det cellene kan bruke til energi gjennom celleåndingen?

Ikke besvart

Oppgave 8D

Bukspyttkjertelen produserer bl.a. hormonet insulin, som sendes ut i blodet. Når produserer bukspyttkjertelen insulin og hvilken virkning har insulin i kroppen?

Ikke besvart

Oppgave 8E

Fordypning

9. Grafen nedenfor viser mengden insulin og glukose i blodet etter et måltid med mye sukker:

 

Obligatorisk!

Bruk kunnskapene dine og informasjonen i grafen til å fullføre beskrivelsene om hva som skjer med blodsukkeret og insulingprodkusjonen i punkt c) til i).

a. Før måltidet ligger blodsukkernivået på ca. 5,5 mmol/l.
b. Måltidet inntas.
c. En liten stund etter måltidet … (gjør ferdig forklaringen)
d. Når blodsukkeret når et visst nivå, begynner … (gjør ferdig forklaringen)
e. Insulinet er transportert med blodet ut til alle kroppens celler og … (gjør ferdig forklaringen)
f. Fallet i blodsukkeret … (gjør ferdig forklaringen)
g. Den kraftige produksjonen av insulin gjør at blodsukkeret … (gjør ferdig forklaringen)
h. Det lave blodsukkernivået får nå bukspyttkjertelen til å produsere glukagon. Glukagon ... (gjør ferdig forklaringen)
i. Til slutt … (gjør ferdig forklaringen)

Ikke besvart

Oppgaver til Matvaretabellen (Gå til denne siden)

Matvaretabellen (www.matvaretabellen.no) gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer i over 1400 vanlige matvarer vi spiser i Norge. Bruk den til å finne svar på spørsmålene under.

Oppgave 9A

Hvor mye D-vitamin er det i 100 g laks?

Ikke besvart

Oppgave 9B

Hvor mye protein er det i 100 g kyllingbryst?

Ikke besvart

Oppgave 9C

Et glass med melk

Hvor mye kalsium er det i ett glass melk?

Ikke besvart

Oppgave 9D

Hjemmeoppgave: Hvor mye kostfiber er det i brødet dere kjøpte sist?

Ikke besvart

Oppgave 9E

Fordypning, nivå 1

Hvilken fisk inneholder mest umettede cis-fettsyrer: Laks (rå, vill (høst)) eller makrell (vill, rå)?

Ikke besvart