Arbeidsbok

Oppgaver om genteknologi (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Genteknologi er teknologi som omfatter analyser eller endringer av DNA til en organisme. Hvilke analyser og endringer tror dere dette kan være, og hva kan vi oppnå med dette?

Ikke besvart

Oppgave 2

Lag minst tre spørsmål om genteknologi som du ønsker å få svar på.

Ikke besvart

Oppgaver om arvestoffet (Gå til denne siden)

Oppgave om arvestoffet

Oppgave 3

Hva er et kromosom?

Ikke besvart

Oppgave 4

DNA ligger for det meste løst inne i cellekjernen. Men med jevne mellomrom blir det kveilet opp til kromosomer. Når skjer dette?

Ikke besvart

Oppgave 5

Hvorfor tror dere DNA blir pakket sammen (kveilet opp) til kromosomer?

Ikke besvart

Oppgave 6

Hva er et gen?

Ikke besvart

Oppgave 7

Alle cellene i kroppen din inneholder det samme DNA. Hvorfor er da en muskelcelle og en nervecelle så forskjellige både når det gjelder form og funksjon?

Ikke besvart

Oppgaver om proteiner (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Enzymer er viktige proteiner som får kjemiske reaksjoner til å gå raskere uten at de selv blir brukt opp. Enzymer deltar for eksempel i nedbrytningen og oppbygningen av stoffer i en organisme. Gi noen konkrete eksempler på nedbrytning og oppbygning av stoffer i planter og dyr.

Ikke besvart

Oppgave 9

Proteinet melanin gir farge i regnbuehinnen. Det er mengden av dette proteinet som avgjør om du har brune, grønne eller blå øyne. Kan dere tenke dere andre egenskaper hos mennesker som skyldes proteinet melanin. Søk på "melanin" på Internett hvis dere trenger tips.

Ikke besvart

Oppgaver om baserekkefølgen (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Hvorfor er rekkefølgen til basene i et gen så viktig?

Ikke besvart

Oppgave 11

Av og til oppstår det mutasjoner i arvematerialet. Det kan være en eller flere baser som endres, forsvinner eller kommer til. Hva tror dere kan skje hvis tre nye baser kommer inn?

Ikke besvart

Oppgave 12

Hva tror dere kan skje hvis en base forsvinner?

Ikke besvart

Oppgaver om proteinsyntesen (Gå til denne siden)

Oppgave 13

Genene er i cellekjernen, mens proteinene lages på ribosomene i cytoplasmaet. Hvordan blir oppskriften på proteinene fraktet fra cellekjernen og ut til ribosomene?

Cellekjerne og ribosom
Ikke besvart

Oppgave 14

Hvorfor er det ikke så lurt at DNA-molekylene går ut av kjernen og fester seg på ribosomene, når nye proteiner skal lages?

Ikke besvart

Oppgave 15

Beskriv hvordan aminosyrer settes sammen til proteiner på ribosomene.

Ikke besvart

Oppgaver om teknikker (Gå til denne siden)

Oppgave 16

Beskriv hva slags funksjon restriksjonsenzymer og ligase har.

Ikke besvart

Oppgave 17

Tenk deg at du skal klone en slektning av deg. Hva trenger du for å starte prosessen?

Ikke besvart

Oppgave 18

Klonen og personen du har klonet vil være mindre like enn eneggede tvillinger. Hvorfor?

Ikke besvart

Oppgave 19

I dag har forskere lykkes med å klone sau, katt, gris, ku, geit, hest og mus med kjerneoverføring. Det er vanskelig å klone dyr. I prosessen vil mange av de klonede fostrene dø og flere av de klonede dyrene får sykdommer som kan skyldes at de er klonet. Hva mener dere om dette?

Ikke besvart

Oppgaver om sprøytemidler (Gå til denne siden)

Oppgave 20

Tenk deg at du er en bonde som skal vurdere å dyrke genmodifiserte soyabønner som tåler sprøytemidler. Hvilke fordeler har du av å bruke genmodifiserte soyabønner som tåler sprøytemidler?

Ikke besvart

Oppgave 21

Hvilke ulemper er det knyttet til å bruke genmodifiserte soyabønner som tåler sprøytemidler?

Ikke besvart

Oppgave 22

Hva ville du ha valgt? Genmodifiserte eller ikke-genmodifiserte soyabønner? Hvorfor ville du ha valgt slik?

Ikke besvart

Hvem er tyven? (Gå til denne siden)

Oppgave 23

Foto: Colourbox.comFoto: Colourbox.com

Kan vi være sikker på at det er eieren av hårstrået som har stjålet Saras smykke? Forklar.

Ikke besvart

Oppgave 24

Et av hårstråene til Sara ble også analysert. Hvorfor er det hensiktsmessig å gjøre dette?

Ikke besvart

Oppgave 25

Er det mulig å skille mellom dna-prøver tatt fra eneggede tvillinger?

Les denne nyhetsartikkelen tv2.no/a/3985066 og forklar.

Ikke besvart

DNA-registeret (Gå til denne siden)

DNA-registeret er et sporregister ved Kripos for oppklaring av straffbare handlinger. DNA-registeret er todelt og inneholder

  1. DNA-profiler av personer som er domfelt for alvorlige straffbare handlinger
  2. DNA-profiler av biologiske materialer som er sikret fra et åsted, og som antas å stamme fra ukjente gjerningspersoner.

Oppgave 26

Finn ut om det i Norge kun er tillatt å lagre resultatet av DNA-analysen (altså dna-profilen) eller om også selve DNA-prøven (blod, sæd, hårstrå osv.) kan lagres. Søk på nett og finn en troverdig kilde.

Ikke besvart

Oppgave 27

Oppgi nettadressen til kilden.

Ikke besvart

Oppgave 28

Hvilke søkeord brukte du for å finne svaret?

Ikke besvart

Oppgave 29

Hvorfor mener du kilden er troverdig?

Ikke besvart