Arbeidsbok

Opgave: Hvad betyder det for dig? (Gå til denne siden)

Dreng der tænker.

Opgave 1

Du har måske hørt, at den globale opvarmning kan medføre alvorlige konsekvenser. Lav en liste over de konsekvenser du kender.

Ikke besvart

Opgave 2

Hvilke konsekvenser vil global opvarmning have for dig?

Ikke besvart

Opgave 3

Hvad kan du bidrage med for at begrænse menneskeskabt global opvarmning?

Ikke besvart

Opgave om drivhuseffekten (Gå til denne siden)

Pige der tænker.

Opgave 4

Forklar kort hvad drivhuseffekten er. Brug begreberne solen, jordoverflade, atmosfære, drivhusgas, varmestråling (langbølget stråling), kortbølget stråling, energibalance, absorbere, reflektere, temperatur.

Ikke besvart

Opgaver (Gå til denne siden)

Opgave 5

Havis dækket af sne reflekterer 85-90 % af sollyset (pil 2), mens havvand kun reflekterer 10 % (pil 3). Vegetation og mørk jord reflekterer ca. 20 % af sollyset (pil 1).

Hvad tror du der sker med temperaturen på Jorden hvis isen tør?

Ikke besvart

Opgave 6

Hvordan påvirker CO2-udslip drivhuseffekten?

Ikke besvart

Opgave 7

De største udslip af CO2 sker i rige, industrialiserede lande som EU-landene og USA. Hvorfor tror du at Danmark har et større udslip af CO2 pr. indbygger end for eksempel India?

Ikke besvart

Opgave 8

Hvorfor er det vanskeligt at drage en sikker konklusion om årsagen til global opvarmning?

Ikke besvart

Opgaver om scenarier (Gå til denne siden)

Vurder scenarierne

Elever der diskuterer.

Opgave 9

Hvorfor behøver vi scenarier?

Ikke besvart

Opgave 10

Hvorfor har FN's klimapanel udarbejdet flere scenarier? Er det ikke tilstrækkeligt med ét?

Ikke besvart

Opgave 11

Hvilket scenario tror du giver mindst udslip af CO2?

Forklar dit svar ved hjælp af drivkræfterne for udslip af drivhusgasser.

Ikke besvart

Opgave 12

De fire scenarier er blot antagelser af mulige samfundsudviklinger. Hvilket scenario tror du kommer tættest på det samfund vi har i år 2100?

Ikke besvart

Opgaver om klimamodel (Gå til denne siden)

Opgave 13

Hvordan er klimamodeller lavet?

Ikke besvart

Opgave 14

Hvorfor er der altid knyttet usikkerhed til modelberegninger, og hvad er de vigtigste årsager til usikkerheden?

Ikke besvart

Opgaver til klimamodellen (Gå til denne siden)

Opgave 15

Tidligere i programmet (Vurder scenarierne) blev følgende opgave stillet:

Hvilket scenarie tror du giver mindst udslip af CO2? Forklar dit svar ved hjælp af drivkræfterne for udslip af drivhusgasser.

Gå tilbage og se hvad du svarede. Hvordan vil du nu svare? Brug klimamodellen og find det rigtige svar.

Ikke besvart

Opgave 16

Hvilket scenarie giver størst udslip af CO2, størst temperaturstigning og stigning i havniveau. Benyt klimamodellen.

Ikke besvart

Opgave 17

Hvad er årsagerne til at dette scenarie giver størst udslip af CO2?

Ikke besvart

Opgave 18

a) Kik på scenariet "En delt verden" - hvor meget vil den globale gennemsnitstemperatur stige fra år 2000 til år 2100?

b) Hvad bliver temperaturændringen i Arktis for samme scenarie?

Ikke besvart

Opgave 19

a) Kik på scenariet "En delt verden" - hvor meget vil den globale gennemsnitstemperatur stige fra år 2000 til år 2100

b) Hvad bliver temperaturændringen i Arktis for samme scenarie?

Ikke besvart

Opgave om skibstransport og permafrost (Gå til denne siden)

Opgaver om skibstransport og permafrost

Opgave 20

Hvilke konsekvenser vil ændringer i Arktis have for skibstransporten?

Ikke besvart

Opgave 21

Hvorfor er det et problem at permafrosten tør?

Ikke besvart

Opgaver om arktiske arter (Gå til denne siden)

Opgave 22

Hvorfor er isbjørnen specielt truet af global opvarmning?Noter argumenter for at vi bør bevare isbjørnen og forhindre dens udryddelse.

Ikke besvart

Opgave 23

Hvis isen ved Arktis smelter, vil isbjørnen og visse sæler kunne uddø. Hvad tror du at der vil ske med de øvrige arter i Arktis, hvis dette sker?

Ikke besvart

Opgave om vand og temperatur (Gå til denne siden)

Opgave 24

Vandet i glassene har stuetemperatur. Hvad sker der med vandhøjden i de to bægerglas når isterningerne smelter?

Ikke besvart

Opgave 25

Hvad sker der med vandsøjlen i glasrøret når reagensglasset sættes ned i vandbadet?

Ikke besvart

Opgaver om havniveaustigning (Gå til denne siden)

Opgave 26

Hvad sker der med havniveauet hvis havisen i Arktis smelter?

Ikke besvart

Opgave 27

Hvad sker der med havniveauet hvis havisen i Arktis smelter?

Ikke besvart

Opgave 28

Hvad sker der med havniveauet hvis verdenshavene bliver varmere?

Ikke besvart

Opgave om usikkerhed (Gå til denne siden)

Opgave 29

Hvorfor er det vanskeligt at forudsige hvilken effekt udslippet af drivhusgasser vil have på samfundet?

Ikke besvart