Arbeidsbok

Oppgaver om celler (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Hvilke organismer kan produsere glukose og oksygengass? Og hvor foregår denne prosessen?

Ikke besvart

Oppgave 2

Hvor i cellene foregår celleåndingen?

Ikke besvart

Oppgave 3

Bakteriene var de første organismene på jorda. Sammenlign oppbygningen til bakterier, plante- og dyreceller, og kom med noen argumenter som støtter det at bakterier levde på jorda før planter og dyr ble utviklet.

Ikke besvart

Oppgaver om cellers funksjoner (Gå til denne siden)

Oppgaver om cellers funksjon

Oppgave 4

Eggcelle, hvit blodcelle, hårcelle og muskelcelle er eksempler på celletyper i menneskekroppen. Prøv å forklare hva slags funksjon hver av disse cellene har.

Ikke besvart

Oppgave 5

Obligatorisk!

Her ser dere et tverrsnitt av et blad som viser ulike typer celler. Hvilke funksjoner tror dere at ulike celler i et blad har? Oppgi minst tre typer funksjoner.

Ikke besvart

Oppgave 6

Beskriv hva vev, organ og organsystem er for noe.

Ikke besvart

Oppgave 7

Muskelvev, magesekk og fordøyelsessystemet er eksempler på vev, organ og organsystem. Gi et annet eksempel på vev, organ og organsystem.

Ikke besvart

Oppgaver om arvematerialet (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Hva er et kromosom?

Ikke besvart

Oppgave 9

DNA ligger for det meste løst inne i cellekjernen. Men med jevne mellomrom blir det kveilet opp til kromosomer. Når skjer dette?

Ikke besvart

Oppgave 10

Hvorfor tror dere DNA blir pakket sammen (kveilet opp) til kromosomer?

Ikke besvart

Oppgave 11

Alle cellene i kroppen din inneholder det samme DNA. Hvorfor er da en muskelcelle og en nervecelle så forskjellige både når det gjelder form og funksjon?

Ikke besvart

Oppgaver om celledeling (Gå til denne siden)

Oppgave 12

Hvorfor er det viktig at celler i en organisme deler seg?

Ikke besvart

Oppgave 13

DNA

Hvorfor må DNA kopieres før vanlig celledeling?

Ikke besvart

Oppgave 14

Beskriv hva som skjer under en vanlig celledeling.

Ikke besvart

Oppgaver om reduksjonsdeling (Gå til denne siden)

Oppgave 15

Eggcelle og sædceller

Hvorfor er det nødvendig at kjønnscellene bare har halvparten så mye arvemateriale som andre celler?

Ikke besvart

Oppgave 16

Hva er forskjellen på to DNA-molekyler som er homologe og to DNA-molekyler (kopier) som henger sammen i et kromosom?

Ikke besvart

Oppgave 17

Beskriv hva som skjer under en reduksjonsdeling.

Ikke besvart

Oppgave 18

Sammenlign vanlig celledeling og reduksjonsdeling. Hva er forskjellene?

Ikke besvart

Oppgaver om arv (Gå til denne siden)

En gutt har en dominant sykdom. Hans mor er frisk, mens hans far har den samme sykdommen.

Genvarianter:
A - sykdomsfremkallende genvariant
a - normal genvariant

Oppgave 19

Hva slags genvarianter har moren?

Ikke besvart

Oppgave 20

Hva slags genvarianter kan faren ha? 

Ikke besvart

Oppgave 21

Hva slags genvarianter har gutten?

Ikke besvart

Oppgave 22

Tenk deg at gutten blir voksen og får barn med ei jente som er frisk. Hvor stor er sannsynligheten for at barnet deres arver den samme sykdommen?

Ikke besvart

Oppgaver om genetisk variasjon (Gå til denne siden)

Oppgave 23

Hva betyr genetisk variasjon?

Ikke besvart

Oppgave 24

Beskriv prosesser som fører til at barn får forskjellig DNA sammenlignet med sine foreldre.

Ikke besvart