Arbeidsbok

Å røyke eller ikke å røyke... (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Ungdom på min alder begynner å røyke fordi:
Ikke besvart

Oppgave 2

De fleste ungdommene på min alder begynner ikke å røyke fordi:
Ikke besvart

Lag slagord (Gå til denne siden)

Oppgave 3

Hvilke slagord ville du brukt i en reklamekampanje som skal hindre ungdommer i å begynne å røyke?
Ikke besvart

Dårligere kondisjon (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Hvorfor får man dårligere kondisjon av å røyke?
Gå inn på følgende to lenker for å finne svar.

Ikke besvart

Oppgave 5

Hvem står bak siden ung.no?

Ikke besvart

Oppgave om konsekvenser (Gå til denne siden)

Oppgave 6

Nå har du lest om konsekvenser av å røyke. Hvordan kan du bruke denne informasjonen til å overbevise dine klassekamerater til ikke å begynne å røyke?

Ikke besvart

Vart du skræmt no? (Gå til denne siden)

Oppgave 7

Vart du skremt no?

Ikke besvart

Oppgave om passiv røyking (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Tenk deg at du er på fest og noen av dine venner røyker. Hva kan du gjøre for å unngå å bli en passiv røyker?

Ikke besvart

Røykfrie skoler (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Fra 1. juli 2014 innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden. Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager.

Hva synes du er positivt med dette?

Ikke besvart

Oppgave 10

Kan du se noe negativt ved denne lovendringen?

Ikke besvart