Arbeidsbok

Å røyke eller ikke å røyke... (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Ungdom på min alder begynner å røyke fordi:
Ikke besvart

Oppgave 2

De fleste ungdommene på min alder begynner ikke å røyke fordi:
Ikke besvart

Lag slagord (Gå til denne siden)

Oppgave 3

Hvilke slagord ville du brukt i en reklamekampanje som skal hindre ungdommer i å begynne å røyke?
Ikke besvart

Dårligere kondisjon (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Hvorfor får man dårligere kondisjon av å røyke?
Gå inn på følgende to lenker for å finne svar.

Ikke besvart

Oppgave 5

Hvem står bak siden ung.no?

Ikke besvart

Oppgave om konsekvenser (Gå til denne siden)

Oppgave 6

Nå har du lest om konsekvenser av å røyke. Hvordan kan du bruke denne informasjonen til å overbevise dine klassekamerater til ikke å begynne å røyke?

Ikke besvart

Vart du skræmt no? (Gå til denne siden)

Oppgave 7

Vart du skremt no?

Ikke besvart

Oppgave om passiv røyking (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Tenk deg at du er på fest og noen av dine venner røyker. Hva kan du gjøre for å unngå å bli en passiv røyker?

Ikke besvart

Røykfrie serveringssteder (Gå til denne siden)

Oppgave (byttet ut)

1. juni 2004 ble tobakksskadeloven endret slik at landets serveringssteder fra dette tidspunktet skal være røykfrie.

Hva synes du er positivt med dette?

Ikke besvart

Oppgave (byttet ut)

Kan du se noe negativt ved denne lovendringen?

Ikke besvart

Røykfrie skoler (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Fra 1. juli 2014 innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden. Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager.

Hva synes du er positivt med dette?

Ikke besvart

Oppgave 10

Kan du se noe negativt ved denne lovendringen?

Ikke besvart