Arbeidsbok

Oppgaver om plategrenser (Gå til denne siden)

 

Vulkan

 

Oppgave 1

Hvorfor er det mye vulkansk aktivitet ved konstruktive plategrenser?

Ikke besvart

Oppgave 2

Hvorfor er det mye vulkansk aktivitet ved destruktive plategrenser?

Ikke besvart

Oppgave 3

Ved hvilke plategrenser blir det dannet fjellkjeder? Forklar hvorfor det blir dannet fjellkjeder i slike områder.

Ikke besvart

Oppgave 4

Ved hvilke plategrenser blir det dannet dyphavsgrøft? Forklar hvorfor det blir dannet dyphavsgrøfter i slike områder.

Ikke besvart

Oppgaver om argumenter (Gå til denne siden)

Oppgave 5

Det er mange jordskjelv langs plategrensene og lite jordskjelv midt på plater. Hvorfor er det slik?

Ikke besvart

Oppgave 6

India og Australia er tegnet inn på hver sin plate

 

Noen mener at India og Australia ligger på hver sin plate, som tegnet inn på figuren til høyre. Kan du ved hjelp av jordskjelvobservasjoner komme med argumenter for at India og Australia ligger på samme plate?

Ikke besvart

Oppgave 7

Hvilke områder har GPS målestasjoner som beveger seg med stor fart? Hvilke områder har GPS-punkter som beveger seg med lav fart.

Ikke besvart

Oppgave 8

Stort sett ligger Altanterhavsryggen under havnivå, men på Island stikker den opp over havnivå - hvorfor det?

 

Ikke besvart

Oppgaver om vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Hvorfor er det aktive vulkaner i Italia, men ikke på fastlandet i Norge?

Ikke besvart

Oppgave 10

Studer fjellkjeder og plategrenser på kartet. Hvor er det destruktive plategrenser og hvor er det konstruktive plategrenser? Begrunn svaret ditt.

Ikke besvart

Oppgave 11

Det er en fjellkjede som går gjennom Australia. Hvilke andre observasjoner kan du finne på kontinentet:

Ikke besvart

Oppgave 12


Hvordan har disse fjellkjedene da blitt til?

Ikke besvart

Oppgave 13

Kan du finne andre steder i verden der det er fjellkjeder midt inne på platene?

Ikke besvart

Oppgave om drivkrefter (Gå til denne siden)

Oppgave 14

Gjør rede for ulike forklaringer til hvorfor platene beveger seg.

Ikke besvart