Arbeidsbok

Observasjon 1: Mesosaurus (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Observasjon 1:
Mesosaurus er et krokodillelignende krypdyr som levde for 270 millioner år siden. Det var liten av vekst (godt under 1 meter) og levde i ferskvann.

Det er funnet fossiler etter Mesosaurus i både Sør-Amerika og Afrika. Dyret kan ikke ha svømt over et stort hav av saltvann. Hvordan kan det da ha seg at det er funnet fossiler på begge kontinenter?

Ikke besvart

Observasjon 2: Dinosaurer (Gå til denne siden)

Oppgave 2

Brachiosaurus og Tyrannosaurus.

Noen dinosaurer er funnet på flere kontinenter, for eksempel langhalsdinosaurer. Andre dinosaurer, som Tyrannosaurus, er funnet på bare noen få kontinenter.

Langhalsdinosauren Brachiosaurus levde for 150 millioner år siden, mens Tyrannosaurus levde mye senere (for 67-65 millioner år siden).

Hvorfor hadde Brachiosaurus en større utbredelse i verden enn Tyrannosaurus?

Ikke besvart

Observasjon 3: Planten Glossopteris (Gå til denne siden)

Oppgave 3

Planten Glossopteris er en tropeplante. Det er funnet fossiler av den i Antarktis.

Hvordan er dette mulig?

Ikke besvart

Oppgaver (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Gi eksempler på steder hvor platene beveger seg fra hverandre og steder der platene kolliderer.

Ikke besvart

Oppgave 5

Hvor oppstår det mest jordskjelv? I grensen mellom to plater eller midt på ei plate?

Ikke besvart

Oppgave 6

Hvorfor er det aktive vulkaner i Italia?

Ikke besvart

Oppgave 7

Grønland og Norge ligger på hver sine plater som beveger seg fra hverandre med 2,5 cm i året. Hvor mye har avstanden økt mellom Norge og Grønland om 100 år og om 1 million år? Oppgi svaret i meter og kilometer.

Ikke besvart

Oppgave 8

Hvorfor er det ikke aktive vulkaner på fastlandet i Norge?

Ikke besvart

Hva tror dere? (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Norge ligger langt inne på den eurasiske plata. Hvordan kan det da ha seg at det er så mange høye fjell her?

Ikke besvart

Oppgave 10

Hvorfor har vi daler i Norge?

Ikke besvart

Bergartsoppgave (Gå til denne siden)

Bergartsoppgaver

Oppgave 11

Hvordan kan en størkningsbergart bli til en omdannet bergart?

Ikke besvart

Oppgave 12

Hvordan kan en avsetningsbergart bli til en størkningsbergart?

Ikke besvart

Hva tror dere nå? (Gå til denne siden)

Oppgave 13

Tidligere i programmet (Hva tror dere?) ble følgende oppgave gitt:

 

 

  • Norge ligger langt inne på den eurasiske plata. Hvordan kan det da ha seg at det er så mange høye fjell her?
  • Hvorfor har vi daler i Norge?

Gå tilbake og se på svarene dere skrev. Kan dere svare bedre nå?

 

Ikke besvart

Oppgaver (Gå til denne siden)

Oppgave 14

Hvorfor har Finland så mange innsjøer?

Ikke besvart

Oppgave 15

Forklar hva som menes med den marine grense?

Ikke besvart

Oppgave 16

Mange områder rundt Trondheimsfjorden og på Østlandet ligger under den marine grense. Disse områdene egner seg ofte godt for jordbruk. Hva kan grunnene til dette være?

Ikke besvart

Lag deres egen forklaring (Gå til denne siden)

Oppgave 17

Velg et av bildene under, og lag en historie om hvordan fjellformasjonen ble utformet.

Ikke besvart

Oppgave (Gå til denne siden)

Oppgaver om skred

Oppgave 18

Hva er kvikkleire? (Dere finner svar ved å gå igjennom lenkene på forrige side.)

Ikke besvart

Oppgave 19

Hvordan oppstår kvikkleireskred/jordskred?

Ikke besvart

Oppgave 20

Hva kan starte et steinskred?

Ikke besvart