Arbeidsbok

Beskriv nordlys (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Oppgi fire ord som dere mener beskriver nordlys.

Ikke besvart

Oppgave 2

For en som aldri har sett bilder av nordlys eller opplevd nordlys, kan det være vanskelig å forestille seg hva dette er. Gi en beskrivelse av hvordan nordlys kan se ut.

Ikke besvart

Oppgave 3

Hvilke av følgende fenomener tror dere er nødvendig for at nordlys skal oppstå på jorda? Dere kan krysse av flere alternativer.

Ikke besvart

Beskriv hvordan nordlys oppstår (Gå til denne siden)

 

Oppgave 4

Beskriv hva som skjer når nordlys oppstår. Bruk følgende ord i beskrivelsen: solvind, elektrisk ladde partikler, magnetfelt, polområde, atmosfære og eksitering.

Ikke besvart

Oppgave 5

Hva vil det si at et atom eksiteres?

Ikke besvart

Oppgave 6

Tidligere i programmet (Beskriv nordlys) ble følgende oppgave gitt:
Hvilke av følgende fenomener tror dere er nødvendig for at nordlys skal oppstå på jorda?

Gå tilbake og se hva dere svarte. Er dere enige i svaret dere ga? Hva vil dere eventuelt rette på og hvorfor?

Ikke besvart

Oppgave om nordlysfarger (Gå til denne siden)

Oppgave 7

Foto: Katja Gottschewski
Her ser dere et bilde av nordlys. Prøv å si noe om høyden til nordlyset på bildet og hvilke molekyler som gir slikt lys.

Ikke besvart

Oppgaver om nordlysobservasjon (Gå til denne siden)

 

Oppgave 8

På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over kysten av Troms og Finnmark?

Ikke besvart

Oppgave 9

På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over Svalbard?

Ikke besvart

Oppgave 10

I dagslys er det ikke mulig å se nordlys. Hvordan er det da mulig å drive med nordlysforskning på Svalbard når Svalbard ligger inne i området for dagnordlys?

Ikke besvart

Oppgave 11

I teorien er det mulig å se nordlys noen få ganger per måned i Oslo. Tenk dere at dere er ute hver eneste kveld gjennom en hel måned, men likevel ikke ser nordlys. Hvordan kan dere forklare det?

Ikke besvart

Oppgave 12

Hva er sammenhengen mellom solaktivitet og hyppighet av nordlys?

Ikke besvart

Oppgave 13

undefined

Grafen viser variasjon i antall solflekker per måned. Bruk grafen til å finne ut om vi i år er inne i en periode med mye eller lite nordlys. Når vil vi få neste periode med mye nordlys?

 

Ikke besvart

Oppgaver om nordlysforskning (Gå til denne siden)

Oppgave 14

Nordlys kan observeres ofte i Norge, Alaska, Nord-Canada, Grønland og Sibir. Hvorfor tror dere at det er enklere å observere og forske på nordlys i Norge framfor de andre områdene?

Ikke besvart

Oppgave 15

Kristian Birkeland regnes som en av Norges fremste forskere og en pioner innen nordlysforskningen.

 

Hvordan utmerket han seg på dette feltet i forhold til andre nordlysforskere på hans tid?

Ikke besvart

Utfordring!

Les biografien om Birkeland. Hvordan klarte han å finansiere nordlysforskningen sin?

Ikke besvart

Oppgave om myter (Gå til denne siden)

Oppgave 16

Hvorfor har sydeuropere laget flere skremmende myter til nordlysfenomenet enn naturfolk nær polområdene?

Ikke besvart