Arbeidsbok

Hva slags framtid skal ulven ha i Norge? (Gå til denne siden)

Oppgave 1

 

Oppgi fire ord som dere mener beskriver ulven.

 

Ikke besvart

Oppgave 2

Hvordan ville dere reagere om dere møtte en ulv i skogen?

Ikke besvart

Oppgave 3

Hva slags framtid mener dere at ulven skal ha i Norge? Skal vi la ulven få leve uforstyrret eller skal vi regulere ulvens utbredelse? Kanskje til og med fjerne ulven helt.

Ikke besvart

Oppgave 4

Er det noe dere ikke vet om ulv som dere ønsker å få svar på?

Ikke besvart

Oppgaver om ulv (Gå til denne siden)

 

Ulv

 

Oppgave 5

Hva er et alfapar?

Ikke besvart

Oppgave 6

Tenk dere at dere ser en ulveflokk. Hvordan kan dere kjenne igjen alfaparet i flokken?

Ikke besvart

Oppgave 7

Hvilke fordeler har ulvene av å leve i flokk?

Ikke besvart

Oppgave 8

Hvilke naturområder foretrekker ulven?

 

Ikke besvart

Oppgave 9

Hvorfor foretrekker ulven disse områdene?

Ikke besvart

Hvor fort kan ulvebestanden vokse? (Gå til denne siden)

Ulveflokk

Foto © 2009 Monty Sloan wolfpark.org

Vinteren 1999-2000 ble det registrert 7 familiegrupper av ulv og 6-9 revirmerkende par i Skandinavia, totalt ca. 60 ulver. 60 ulver kan i løpet av 1 år få til sammen 180 unger (30 hunner x 6 unger).

Oppgave 10

I virkeligheten er det en rekke faktores som begrenser en ulvebestands vekst, slik at antall nyfødte blir mindre enn 180. Se på livssyklusen til ulv og finn faktorer som begrenser veksten.

Ikke besvart

Oppgave 11

Hvor mange unger er det sannsynlig at det ble født i Skandinavia forsommeren i 2000? Forklar hvordan dere regner ut svaret.

Ikke besvart

Oppgave 12

 

Skriv ned andre faktorer som regulerer veksten av den skandinaviske ulvebestanden. Bruk sidene om utbrelse av ulv.

Ikke besvart

Hva mener dere? (Gå til denne siden)

Oppgave 13

 

Er ulven farlig eller ikke? Hva mener dere etter å ha lest et utdrag fra rapporten "Frykten for ulven"?

 

Ikke besvart

Oppgave 14

Ulvens farlighet kan variere fra sted til sted og fra ulv til ulv. Kan dere oppgi noen faktorer som øker sannsynligheten for ulveangrep på mennesker?

Ikke besvart

Vurder konfliktene (Gå til denne siden)

Oppgave 14

Hvilke konflikter oppstår fordi vi har ulv i Norge? Hvem oppstår problemene for?

Ikke besvart

Oppgave 15

Hvor alvorlig synes du disse konliktene er?

Ikke besvart

Oppgaver om forvaltning (Gå til denne siden)

Oppgave 16

Ulven er fredet i Norge. I noen tilfeller kan den likevel skytes. I hvilke tilfeller?

Ikke besvart

Oppgave 17

Hva går Bernkonvensjonen ut på?

Ikke besvart

Oppgave 18

Vurder de ulike tiltakene for redusere at husdyr blir drept. Hva er bra med tiltakene?
Hva er problematisk med tiltakeene?

Ikke besvart

Oppgave 19

HVilket tiltak tror dere vil fungere best? Hvorfor?

Ikke besvart

Vurdering (Gå til denne siden)

Oppgave 20

Hva mener Trygve Steinar Uleberg om ulv (artikkel: Skambitt av ulven)?
Hvilke argumenter bruker han? Er argumentene godt begrunnet?
Hva slags interesser har personen som uttaler seg?

Ikke besvart

Oppgave 21

Hva mener Christian Pedersen om ulv (artikkel: Enda en ulv er skutt i Rendalen)?
Hvilke argumenter bruker han? Er argumentene godt begrunnet?
Hva slags interesser har personen som uttaler seg?

Ikke besvart

Oppgave 22

Hva mener Petter Wabakken om ulv (artikkel: Vil avvikle ulvesonen )?
Hvilke argumenter bruker han? Er argumentene godt begrunnet?
Hva slags interesser har personen som uttaler seg?

Ikke besvart

Oppgave 23

Hva mener Espen Farstad om ulv (artikkel: Krever rett til å forsvare jakthunder)?
Hvilke argumenter bruker han? Er argumentene godt begrunnet?
Hva slags interesser har personen som uttaler seg?

Ikke besvart

Oppgave 24

Hvis dere sammenligner alle de fire artiklene, hvem argumenterer best for sitt syn? Hvorfor synes dere det?

Ikke besvart

Oppgave 25

Gi minst to eksempler på overtalende språkbruk i artiklene?

Ikke besvart

Hva slags framtid skal ulven ha i Norge? (Gå til denne siden)

Oppgave 26

I starten av programmet ble følgende oppgave gitt:
Hva slags framtid mener dere at ulven skal ha i Norge? (Skal vi la ulven få leve uforstyrret eller skal vi regulere ulvens utbredelse? Kanskje til og med fjerne ulven helt.)

Gå tilbake og se hva dere svarte. Er dere enige i svaret dere ga? Hva vil dere eventuelt rette på og hvorfor?

Ikke besvart

Argumenter for og mot ulv (Gå til denne siden)

Ulv

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Oppgave 27

Skriv inn argumenter FOR at vi skal ha ulv i Norge.

Ikke besvart

Oppgave 28

Skriv inn argumenter MOT at vi skal ha ulv i Norge.

Ikke besvart