Arbeidsbok

Oppgave om stamceller (Gå til denne siden)

Forskning på stamceller byr på store muligheter, men veien fra laboratoriene til nye behandlingsmetoder for mennesker er lang. Stamcelleforskningen vil ikke gi nye behandlingsmetoder før om mange år. Mange stiller også etiske spørsmål ved denne type forskning.

Oppgave 1

Skriv ned noen argumenter FOR bruk av stamceller.

Ikke besvart

Oppgave 2

Skriv ned noen argumenter MOT bruk av stamceller.

Ikke besvart

Oppgave 3

Hva mener du om stamcelleforskning?

Ikke besvart

Hva får du? (Gå til denne siden)

Tenk deg at du skal klone læreren din.

Oppgave 4

Hva trenger du for å starte prosessen?

Ikke besvart

Oppgave 5

Klonen og læreren vil være mindre like enn eneggede tvillinger. Hvorfor?

Ikke besvart