Arbeidsbok

Hva bruker vi olje til? (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Skriv ned produkter som er produsert av olje og gass og som vi er helt avhengige av i dag.

Ikke besvart

Oppgave 2

Olje og gass har gitt Norge et godt velferdssamfunn. Men det har også hatt sin pris. Hvilke miljøutfordringer gir disse produktene?

Ikke besvart

Oppgave 3

Er det noen produkter vi lett kan redusere eller erstatte med andre mer miljøvennlige produkter? Begrunn svaret.

Ikke besvart

Olje i stein (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Hvordan kan det være plass til olje i en stein?

Ikke besvart

Oppgave 5

I hvilken type bergart tror du det er olje?

Ikke besvart

Oljevinduet (Gå til denne siden)

Oppgave 6

Når oljeselskapene borer etter olje er de ute etter bergarter som har vært utsatt for temperatur mellom 75 og 150 ºC (oljevinduet). Hvorfor det?

Ikke besvart

Oppgave 7

Hvorfor er det gjort gassfunn i ett område i Nordsjøen og oljefunn i et annet?

Ikke besvart

Oppsummer oljedannelse (Gå til denne siden)

Oppgave 8

Hvor mange millioner år tok det å danne oljefeltene i Nordsjøen?

Ikke besvart

Oppgave 9

Hvilken rolle har sedimentering i dannelsen av olje?

Ikke besvart

Velg en hendelse (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Velg ut en hendelse i Norges oljehistorie. Finn ut mer om denne hendelsen ved å søke på Internett og lag en kort beskrivelse. Skriv inn hvilke kilder du har brukt.

Ikke besvart