Soppjaktresultater

Mesterskoler, -kommuner og -fylker er basert på gjennomsnittet for deltakerne.

PS! For å bli med på lista for mesterskole kreves minst 5 deltakere – for kommune og fylker, 10.

Soppmesterne

1 7240
2 7160
3 6880
4 6840
5 6790
6 6790
7 6790
8 6715
9 6715
10 6715

Mesterfylkene

1 2625
2 2543
3 2533
4 2385
5 2240
6 2222
7 2186
8 2178
9 2157
10 2106

Mesterskolene

1 3495
2 3398
3 3357
4 3149
5 3073
6 3045
7 3014
8 2971
9 2804
10 2777

De beste kommunene

1 3042
2 3014
3 2677
4 2645
5 2617
6 2588
7 2581
8 2482
9 2471
10 2404